Translate

czwartek, 30 stycznia 2014

Biografia / Biography

Krzysztof Jurecki

Urodzony w 1960. Absolwent historii sztuki na UJ w Krakowie (1985) oraz studiów doktoranckich w IS PAN w Warszawie (1990-93). Dr nauk humanistycznych z zakresu historii sztuki na podstawie dysertacji Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej drugiej połowy lat 50. Pogranicza malarstwa, grafiki i filmu eksperymentalnego (UJ w Krakowie, Wydział Historyczny, 2018).

Od końca lat 80. autor wielu tekstów z zakresu historii sztuki i fotografii („Projekt”, „Fotografia”, „Obscura”, „Obieg”, „Student”, „Format”, „Art&Business”, „Arteon”, "Krytyka Literacka"). Stały współpracownik pism „Kwartalnik Fotografia” (od 2000-10) i „Exit” (od 1990-2014). Obecnie pisze  dla "Formatu" (stały współpracownik), "Aspiracji" i "Artluka", wcześniej dla magazynu "O.pl" (2010-2017). W latach 2007-2017 na kanwie kuratorskiej współpracował z galerią Wozownia w Toruniu. Od 2002 przewodniczący jury międzynarodowego konkursu Cyberfoto w Częstochowie i od 2011 ogólnopolskiego konkursu Biennale Sztuki w Piotrkowie. Od 1997 roku członek AICA oraz od 2002 honorowy członek ZPAF. Interesuje się problematyką historii polskiej awangardy oraz fotografii XX wieku, w tym historią surrealizmu, fotografii niemieckiej lat 50., oraz fotografii amerykańskiej po II wojnie światowej. Autor książek: Fotografia polska lat 80., ŁDK, Łódź 1989, Słowo o fotografii (wraz z K. Makowskim), ACGM Lodzart SA, Łódź 2003. Były współpracownik PWN w Warszawie i Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie (www.culture.pl).

W latach 1985-2005 pracował w Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie w latach 1998-2005 był kierownikiem Działu Fotografii i Technik Wizualnych. Kurator wielu wystaw, m.in.: Zmiana warty. Młoda fotografia polska (wraz z K. Cichoszem) [1991]; Edward Łazikowski. Prace z lat 1979-1998 [1998]; Zofia Rydet. Fotografie (1911-1997) [1998]; Pamięć obrazów. Grzegorz Przyborek i Aleksandra Mańczak [1999]; Zygmunt Rytka. Ciągłość nieskończoności [2000]; Jan Saudek. Fotografie [2001]; Cielesność ciała. Natalia LL i jej uczniowie (wraz z M. Wicherkiewicz) [2001]; Wokół dekady. Fotografia polska lat 90. (wraz K. Cichoszem i A. Sobotą) [2002], Fotoinstalacje Krzysztofa Cichosza [2003]; Prawdziwa historia grupy artystycznej Łódź Kaliska (1979-2004) [2004/2005]; Jerzy Lewczyński. „Archeologia fotografii". Prace z lat 1941-2005 [2005]; Erwin Olaf: Viritatis Splendor. Fotografie z lat 1988-2003 [2005];Światło ze Wschodu [2005-2006]; XX wiek w fotografii polskiej. Z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi [2006]; Andrzej Dudek-Dürer. Rekonstrukcja tożsamości. Fotografia i wideo. Prace z lat 1965-2005 [2006-07]; Diane Ducruet. Pasażerowie i inne fotografie [2007].

Od 01.10.2018-30.09.2019 byłem dziekanem Wydziału Artystycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi a od 01.10.19 jestem dziekanem ds. Nauki. W roku akademickim 2018-19 byłem też adiunktem w Katedrze Fotografii PWSFTviT w Łodzi. Wcześniej byłem wykładowcą w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi (2005-2018) i w ASP w Gdańsku (1997-2010). Był także wykładowcą Wyższego Studium Fotografii w Warszawie (1992-93), ASP w Poznaniu (1994-96) i ASP w Łodzi (1994-2005 i od 01.10.20 ponownie).

Stypendia MKiDN
2007
2016

Nagroda artystyczna Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. im. Waldemara Kućko, 2006
Brązowy Medal Honorowy Piotrkowa Trybunalskiego, 2019

W latach 2011-2016 ekspert w dziedzinie sztuki wizualne Wydziału Kultury UM w Łodzi

Krzysztof Jurecki

Studied History of Art in Cracow (1979-1985). PhD in the humanities. From 1985 to 2005 worked in Muzeum Sztuki in Lódź  , as Head Curator Department of Photography in Visual Arts. (1998-2005).  He organized many exhibitions in Poland (e.g. Zofia Rydet, Jerzy Lewczyński, Joseph Beuys, Jan Saudek, Erwin Olaf). He publishes in „Projekt”, „Fotografia”, „Obscura”, „Obieg”, „Student”, „Format”, „Art&Business”, „Arteon”, “EXIT”(since 1990 to 2014  www.exit.art.pl), “Kwartalnik Fotografia” (2000-2010) and “Imago” [Bratislava, Slovakia]. He published with Krzysztof Makowski a book A note about Photography (Słowo o fotografii, 2003). In 2008 he published next books Oblicza fotografii, [A Face of Photography], Września 2009 and Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce [ Seraching for sense of Photography. Talking about art], Łódź 2008. He wrote many texts about history of Polish avant-garde, from the photography of 20-th century and from 80-thies until now. He is also interested in avant-garde art and post-modern theory.
He is interested in a different kind of photography in relation to the art (painting or video-art) or own photographic tradition, e.g. documentary photography, staged photography, digital image. For a few years he has been a main juror of competition “CyberPhoto” (Częstochowa, Poland).

Between 2005 to 2018 tutor in High School of Art and Projecting in Łódź, between 1997-2010 at Academy of Fine Art in Gdańsk. Earlier a lectuer in High School of Photograhy in Warsaw (1992-1993), Academy of Fine Art in Poznań (1994-1996) and Academy of Fine Art in Łódź (1994-2005).

Scholarships of Polish Ministry of Culture and National Heritage
2007
2016 

Artistic Award of Major of Gorzów Wielkopolski of Waldemar Kućko, 2006 
Bronze Honorary Medal of Piotrków Trybunalski, 2019


Between 2011 to 2016 expert in base of visual culture in Dept. of Culture in Łódź

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz