Translate

niedziela, 24 lutego 2013

Udział w konferencjach naukowych (n), seminariach (s), wykłady (w), oprowadzania kuratorskie (o)

Bronisław Schlabs z pogranicza malarstwa i fotografii, seminarium,  Fotografia artystyczna na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1986, Szczecin 1987


Czy istniała polska fotografia subiektywna, sesja pt Fotografia polska 1946-1986.  IS PAN , Warszawa 1988 (n)

Co się stało z polską awangardą?, międzynarodowa sesja pt.  Miejsce w sytuacji, BWA Poznań, 1988  (n) 


O fotografii Jerzego Lewczyńskiego, seminarium Fotografia artystyczna na terenach pogranicza w latach 1945-1987, Szczecin 1988


Fotografia Jerzego Lewczyńskiego z lat 1943-1985, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki w Łodzi, 14.02.1988, Muzeum Sztuki w Łodzi (w)

Czy mamy jeszcze awangardę?, Notoro. Festiwal Sztuki Wizualnej, [kurator: K. Stanisławski], CSW w Warszawie, Galeria Stodoła, Warszawa 1988


Awangardowy znaczy niezależny, Galeria Wschodnia i STK w Łodzi, sesja przy okazji wystawy Zająć pozycję, STK, Łódź 1989 


Zbigniew Libera, seminarium na  III Biennale Sztuki Nowej, BWA, Zielona Góra 1989


Najnowsza generacja w fotografii polskiej, sesja przy okazji wystawy Zmiana warty. Młoda fotografia polska, ŁDK 1991 (s)

W poszukiwaniu tożsamości, seminarium Fotografii czas przeszły i teraźniejszy, Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny w Legnicy i Polska Federacja Stowarzyszeń Fotograficznych, Legnica 1991 (s)


Interpretacja definicji sztuki na podstawie twórczości najnowszej - Kultury Zrzuty i Łodzi Kaliskiej, Galeria "PO", Zielona Góra, WOSW Arlekin, 10.05.1991 (w)

Galeria CIK w Łodzi, sesja Nowa generacja fotografii polskiej, XXII Konfrontacje Fotograficzne, Gorzów Wlkp. 1992 (s)

Między erotyzmem a pornografią. O sztuce amerykańskiej lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, sesja SHS pt. Sztuka a erotyka, Łódź, listopad 1994  (n) 


Inscenizacje w Łodzi, czyli pierwsze oblicze postmodernizmu, seminarium przy okazji wystawy Pustynna Burza, BWA Katowice, 1994


Jaka droga?, seminarium Odkrywanie sztuki, Galeria Biała, Galeria Biała, Lublin, 1995


Ostatnie transformacje koloryzmu. Malarstwo Piotra Turka, sesja SHS, PGS, Sopot 1996


Współczesne funkcje fotografii, sesja Ekspansja obrazów. Sztuka i media w świecie współczesnym, UZ, Zielona Góra 1996  (n) 

Andrzej Pawłowski a tradycja Bauhausu, (s) seminarium, Galeria BWA, Bielsko-Biała 1997

Lata dziewięćdziesiąte w fotografii polskiej. Próba podsumowania,
międzynarodowa sesja, I Biennale Fotografii pt. Indywidualność w dobie postmodernizmu, Poznań 21.04.1998  (n)

Fotografia a instalacja, sesja  Sztuka instalacji, CRP, Orońsko 1998  (n) 


[Wypowiedź] Dyskusja podczas wystawy Prawdziwe możliwe, Galeria Arsenał, Poznań 2000, opublikowana Prawdziwe możliwe, Galeria Arsenał, Poznań 2000, ss. 26-28

Warsztat Formy Filmowej a grupa Łódź Kaliska, sesja Sztuka w Łodzi 2,  SHS, MHMŁ, Łódź 2001 (n) 

Racjonalność w fotografii. Obszar. Granice. Analiza historyczna, sesja pt Estetyka i racjonalność fotografii, UZ, Zielona Góra, 2001  (n) 

Fotografia polska lat 90. Przemiany, tendencje, twórcy, VII Sympozjum Dydaktyki Fotografii. Czas i przestrzeń (w) fotografii, Koniecpol, 2001 


Wokół dekady. Brakujące ogniwa, personalne wybory.  Sesja Fotografia polska lat 90. Czas przemian czy stagnacji?, Muzeum Sztuki i ŁDK, Łódź 2002


Apokaliptyczna wizja miasta w twórczości fotomontażowej Janusza Marii Brzeskiego i Kazimierza Podsadeckiego?, sesja pt Punkt widzenia. Fotografia miasta, Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2004  (n) 


Drogi wyjścia /dojścia? twórczość Władysława Strzemińskiego w relacji do działalności artystycznej Romana Opałki, Stanisława Fijałkowskiego,  i Krzysztofa Wodiczki,  międzynarodowa sesja Władysław Strzemiński. Uniwersalne oddziaływanie idei, ASP, Łódź 2005  (n) 


Akt w fotografii czeskiej XX wieku. Pytania o jego specyfikę, sesja Punkt widzenia. Fotografia ciała, MHF, Kraków 2006  (n) 


Twórczość Jerzego Lewczyńskiego, seminarium przy okazji wystawy Jerzy Lewczyński, Archeologia fotografii — prace z lat 1941-2005, BWA Katowice, 2006


Oryginalność koncepcji sztuki Andrzeja Jerzego Lecha na tle fotografii polskiej i światowej, 13.06.2006, Galeria "Pusta", Katowice


XX wiek w fotografii polskiej. O wystawie kolekcji Muzeum Sztuki w Japonii w 2006, 07.12.06, BWA Kielce


Urodzeni w latach 70. i 80. O najnowszej generacji w fotografii i polskim wideo., 08.12.06, BWA Kielce

Jak sfotografować polskie prawosławie?, Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej. Sacrum i profanum, Poznań, 2007 (w)

Suplement do historii filmu eksperymentalnego i wideo w Polsce (1983-2006), 27.04.2007, Audytorium, CSW, Warszawa


Suplement do historii filmu eksperymentalnego i wideo w Polsce (1983-2006), 31.05.2007, Galeria Kont, Lublin

XX wiek w fotografii polskiej, Duża Sala DPT, Wigry, 09.06.2007


Film eksperymentalny i wideo w Polsce, Duża Sala DPT, Wigry, 09.06.2007

Suplement do historii filmu eksperymentalnego i wideo w Polsce (1983-2006), Festiwal IN OUT, 15.06.2007, CSW Łaźnia, Gdańsk

Fotografia polska XX wieku. Sukcesy i porażki, 18.10.2007, Galeria Entropia, Wrocław
Polska fotografia awangardowa 1948-1971. Zdzisław Beksiński jako fotografik, 19.04.2007, OPS, Miejska Galeria Sztuki, Łódź


Suplement do historii filmu eksperymentalnego i wideo w Polsce (1983-2005)19.10.2007, Galeria Entropia, Wrocław

Suplement do historii filmu eksperymentalnego i wideo w Polsce (1983-2006), 29.02.2008, Galeria Manhattan, Łódź

Panel dyskusyjny z artystami Arturasem Valiauga, Jurgitą Remeikyte, Vidasem Biveinisem. prowadzenie Krzysztof Jurecki), 06.09.2008,Galeria Pionova, Gdańsk

Najważniejsze koncepcje fotografii miasta po 1945 roku w Polsce, sesja Obrazy miasta, Lubelskie  Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin 2009 (n)

JAK INTERPRETOWAĆ OBRAZ FOTOGRAFICZNY? O NAJWAŻNIEJSZYCH KONCEPCJACH W TEORII FOTOGRAFII. OD ROLANDA BARTHES’A DO GEORGES’A DIDI-HUBERMANA, Galeria Sztuki Wozownia, 2009

Fragmenty suplementu do historii polskiego wideo 1989-200722.10.2009, kino Kultura, Szczecin (w)


Jak zastosować formułę koanu w sztuce polskiej?, sesja Koany w Elektrowni. Dzieło sztuki jako koan, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, 2009  (n)

Początki konceptualizmu w fotografii polskiej. Od idei „foto-obiektu”, strukturalizmu i feminizmu do ontologii obrazu medialnego, sesja Sztuka konceptualna w Polsce - środki artystyczne, ludzie, znaczenia, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2010 (n)

Polish avant-garde in experimental film and video (1970-2010), Academy of Fine Arts, Lubljana and Delavski Dom, Tribovlje, maj 2010.

JAK INTERPRETOWAĆ OBRAZ FOTOGRAFICZNY? O NAJWAŻNIEJSZYCH KONCEPCJACH W TEORII FOTOGRAFII. OD ROLANDA BARTHES’A DO GEORGES’A DIDI-HUBERMANA, CSW Łaźnia Gdańsk, 29.08.2010


Wideowarsztaty z Krzysztofem Jureckim, 29.10.2010, RCK, Częstochowa

Aspekty młodego polskiego wideo w XXI wieku, 09.05.2011, Stara Galeria ZPAF, Warszawa

Dylematy portretu fotograficznego w dobie cyfrowej reprodukcji obrazu, Kolskie spotkania z fotografią. 20.05.2011, KDK, Koło

Na czym polega oryginalność fotografii Andrzeja Jerzego Lecha oraz oprowadzenie kuratorskie na wystawie Andrzej J. Lech. Cytaty z jednej rzeczywistości. Fotografie z lat 1979-2010, 23.09.2011, Muzeum Śląska Opolskiego, Opole


Zjawisko Kultury Zrzuty (ok. 1981-1990) a kryzys neoawangardy polskiej, seminarium 5 Festiwal im. Jerzego Buszy, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, Radom 2011


Zjawisko kultury Zrzuty (1982-1990) sesja Czym była/jest Kultura zrzuty? [w ramach festiwalu Sztuka i Dokumentacja], 12.04.2012, ŁDK, Łódź


Przemiany w zakresie portretu w najnowszej fotografii światowej w XXI wieku. Kilka uwag, Kolskie spotkania z fotografią, 18.05.2012 KDK, Koło

Ironia czy medytacja? Fotografia polska w kontekście filmu eksperymentalnego i wideo od końca XX-tego wieku do początku XXI wieku, 07.09.12, Klub Lamus, Gorzów Wlkp.


Wykład o twórczości Grzegorza Zygiera, 08.09.12, Galeria Sztuki Najnowszej, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wlp.


Eksperymentatorzy, performance, inne widzenie świata, pogranicza fotografii w kontekście 65-lecia ZPAF, w: Historia, teraźniejszość i współczesność dylematy fotografii. Sympozjum z okazji 65-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików, ZPAF Wrocław, 15.12.12 (n)


Oprowadzenie kuratorskie po wystawie Andrzej Dudek-Dürer, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg, 07.03.2013 oraz wykład i pokaz polskiego wideo-art'u 08.03.13 (o)

Czy sztuce potrzebna jest cenzura? ODA Piotrków Tryb., 11.04.13


Fotografia kresów polskich w XIX i XX wieku, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 29 czerwca 2013 (w)


Oprowadzenie  po wystawie Andrzej Dudek-Dürer, Wciąż się zmieniając, ACK Chatka Żaka, 05.11.13 (o)


Tradycja i odmiany montażu w historii fotografii (1850-2014), XVII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2014, Częstochowa, RCK


Spotkanie z Henrykiem Kusiem (prowadzący K. Jurecki), 
27.11.14, LTZSP Zachęta, Galeria Labirynt, Lublin 

Problem "śmierci fotografii" w Polsce w XXI wieku, 
03.12.14, Muzeum Miasta Katowic, Katowice

Dyskusja o twórczości Zdzisława Beksińskiego, Muzeum w Gliwicach, 31.01.15

Kryzys fotografii artystycznej i perspektywy jego przezwyciężania, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 08.04.15

Problematyka śmierci fotografii artystycznej w XXI wieku, XVIII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2015, 17.04.15, Częstochowa, RCK

Prezentacja książki, The History of European Photography vol. II, prowadzenie: Michaela Bosakova, Krzysztof Jurecki, Art Inkubator, sala teatralna, Tymienieckiego 3, 31.05.2015 / EN

Znaczenie cyklu Kazimierz nad Wisłą (1931-1932) Benedykta Jerzego Dorysa w kontekście fotografii polskiej i światowej lat 30. XX, seminarium Fotografia jako dokument życia, Polin. Muzeum Historii Żydów Polskich, 18.06.15, Warszawa

Fotografia polska w kręgu estetyki Jana Bułhaka - wczoraj i dziś, Galeria Negatyw, Katowice, 26.10.2015

Estetyka jako polityka, czyli o demokratycznych regułach gry w sztukę (n), konferencja Sztuka wobec aktualności, Muzeum Lubelskie, Lublin, 13.11.2015

Kryzys fotografii artystycznej i perspektywy jego przezwyciężania, galeria Arsenał, Poznań, 26.11.15, [w ramach 9. Biennale Fotografii]

Czy są granice sztuki?, ODA, Piotrków Trybunalski, 14.01.2016 [prowadzący dyskusję]

"Fotograf w drodze". Spotkanie z Tadeuszem Piotrem Prociakiem autorem wystawy "Czas kamienia", Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 03.04.16 [prowadzący spotkanie]

Analogowy czy cyfrowy? Świat Zdzisława Beksińskiego w fotografii, malarstwie i grafice, ROK, Częstochowa, 29.04.16 [wykład]

Spotkanie z artystą-fotografikiem Ryszardem Czernowem, [wraz ze S. Jodłowskim], RCK, Częstochowa, 03.10.16

Granice widzenia, UŚ w Katowice, Wydział Operatorski, 26.01.2017 (w)

Przemiany w fotografii na początku XXI wieku. Fotografia cyfrowa czy analogowa? 09.02.17, MBWA Leszno   (w)

Twórczość Andrzeja Urbanowicza, Akademia Teatralna w Warszawie, 25.02.2017 (w)

20 lat Cyberfoto - przemiany stylistyczne, klasycy, znaczenie, RCK, Częstochowa, 28.04.17 (w)


Polityka artystyczna ZPAF w latach 1947-2017. Sukcesy i porażki, CINiBA, Katowice, Konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947-2017, konferencja naukowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego i Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików, 25.05.17 (w)

Spotkanie z Piotrem Kotlickim, ODA Piotrków Tryb., 23.08.17 

Fotografia Wańskiego na tle piktorializmu polskiego i światowego, Muzeum Miasta Gdyni, 15.02.18 (w)

Fotografia cyfrowa czy analogowa? Perspektywy dla sztuki i kultury wizualnej w I połowie XXI wieku, Trójmiejska Szkoła Fotografii, Gdynia, 16.02.18 (w)

Fotomontaż i jego odmiany w historii fotografii, RCK, Częstochowa, 27.04.18 (w)

Kilka uwag o twórczości Eryka Zjeżdżałki, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich, Września, 4. Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki, 14.10.18 (w)

Między fotografią a grafiką. Analiza wybranych prac z międzynarodowego konkursu Cyberfoto (1997-2018), Hybrydowość w grafice. Medium w poszukiwaniu swego czasu i sesnu, Galeria Sztuki Wozownia, 17.11.2018 (w)  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz