Translate

niedziela, 1 lipca 2012

Wystawy zorganizowane przez Krzysztofa Jureckiego / Exhibitions organized by Krzysztof Jurecki

Nie wieder! / Nigdy więcej!, Stadtmuseum, Düsseldorf 1989 (kat. niem.- pl.).

Krzysztof Hejke, Strefa-Fotografie-Obiekty, luty 1990, Galeria Centrum Informacji Kulturalnej, Łódź (ulotka, druk ksero).


Grupa „Łódź Fabryczna”, Cuda- Niewidy, marzec 1990, Galeria CIK, Łódź (ulotka, druk ksero).


Krzysztof Cichosz, Zestawy. Fotografie z lat 1977-90, kwiecień - maj 1990,Galeria CIK, Łódź (unikatowy kat. z oryginalną fot.).


Sławomir Kosmynka, Instalacje, Galeria CIK, maj 1990, Łódź (druk inf.z tekstem S. Kosmynki  pt. Wojna obrazów).


Wiesław Barszczak, Fotografia, Galeria CIK, wrzesień 1990, Łódź (druk inf.).


Jacek Poremba, Fotografie, Galeria CIK, październik-listopad 1990, Łódź (plakat).


Andrzej Mielczarek, Fotografie, Galeria CIK, listopad 1990, Łódź (kat., druk ksero).


Krzysztof Kuszej, xxx, Galeria CIK, grudzień 1990-styczeń 1991.


Tomasz Tupalski i Paweł Napieraj, Sto lat samotności, Galeria CIK, styczeń-luty 1991


Jacek Piotrowski, Triumfy (unikatowy kat. z oryginalną fot.), Galeria CIK, luty-marzec 1991


Tomasz Sobczak, Wędrujący dom (kat.), Galeria CIK, marzec - kwiecień 1991


Grzegorz Strumyk, Zagłada fasoli (kat.), Galeria CIK, kwiecień - maj 1991


Maurycy Sławiński, Malarstwo, (druk inf.), Galeria CIK, maj - czerwiec 1991


Nowa generacja fotografii polskiej [w ramach XXI KF w Gorzowie Wlkp.], maj 1991, BWA Gorzów (kat. pol.-ang.)


Zmiana warty. Wystawa młodej fotografii polskiej, (komisarze: K. Jurecki, K. Cichosz), Galeria FF, Łódź 1991, (kat. pol.-ang.) oraz BWA Szczecin X 1991.


Fotografia polska lat 80-tych. Ze zbioru Krzysztofa Jureckiego, Galeria Dziennikarzy, Kutno, czerwiec - lipiec 1992 (kat., ksero)


Andrzej J. Lech. Artysta polski w USA, Galeria Dziennikarzy, Kutno, sierpień 1992 (kat., ksero)


Polesie lat trzydziestych w fotografii Józefa Szymańczyka, Muzeum Regionalne, X 1992 - I 1993 Kutno (kat.)


Zdzisław Beksiński. Od awangardy do postmodernizmu, Muzeum Regionalne, 1993 Kutno (kat.).


Współczesna grafika łódzka, Muzeum Sztuki, RKM,  Łódź 1996 (kat.).


Joseph Beuys. Szaman czy nauczyciel?, Muzeum Okręgowe, Toruń 1996 (kat. pol.-niem.).


Joseph Beuys. Obrzeża Europy (komisarze: A. Saciuk i K. Jurecki), BWA, Bielsko - Biała 1997 (kat. pol.-niem.).


Wobec Apokalipsy [A. Baumgart, M. Rogulski, D. Kuciak i Wspólnota Leeeżeć], Galeria Spiż, Gdańsk 1997 (zaproszenie).


Edward Łazikowski. Obiekty z lat 1979-1997. Rysunki, rzeźby, obrazy, fotografie, Muzeum Sztuki, Łódź 1998 (kat. pol.-ang.).


Kobiety & Mężczyźni [komisarze: J. Ciesielska i K. Jurecki], Galeria Manhattan, Łódź 1998 (kat.).


Wobec Apokalipsy. Pocałunek Śmierci, BWA Bielsko-Biała, 1999 (kat.).


Zofia Rydet (1911-1997). Fotografie, Muzeum Sztuki, Łódź 02.06-31.07.1999 (kat. pol.-ang.).


Grzegorz Przyborek. Pamięć obrazów, Muzeum Sztuki, Łódź 1999, (kat. pol.-ang.).


Aleksandra Mańczak. Pamięć obrazów, Muzeum Sztuki, Łódź 1999, (kat. pol.-ang.).


Zygmunt Rytka. Ciągłość nieskończoności, Muzeum Sztuki, Łódź 02.10-19.11.2000 (kat. pol.-ang.) oraz p
okaz filmów wideo i spotkanie z autorem, Muzeum Sztuki, Łódź 09.11. 2000.

Jan Saudek. Fotografie, Muzeum Sztuki, Rezydencja Księży Młyn, Łódź 2001, 05.01.-25.01.


Cielesność ciała. Natalia LL i jej studenci, Muzeum Sztuki, Łódź 2001, 30.03-30.04.2001 (komisarze: M. Wicherkiewicz i K. Jurecki).


Wiesław Przyłuski. Vermillon. Rzeźba, grafika, Muzeum Sztuki, Rezydencja Księży Młyn, Łódź 2001, 25.04-23.05. (kat. pol.– ang.).


Wokół dekady. Fotografia polska lat 90. [kuratorzy: K.Cichosz, K.Jurecki, A.Sobota], Muzeum Sztuki, Łódź 2002, 08.03-.04.02 (kat. pol.–ang.).


Oczyma Krzysztofa Gierałtowskiego. Fotografie. Polacy, portrety współczesne, Muzeum Sztuki, Łódź 2002, 26.04-.02.06.2002 (kat. pol. – ang.).


Fotoinstalacje Krzysztofa Cichosza, RKM, Muzeum Sztuki, Łódź 2002, 23.01-02.03.2003 (kat. pol. – ang.) oraz BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej [wraz z E. Łubowicz], 07.04-09.05.2004


Miejsca-Zapisy, Muzeum Sztuki, Łódź 2004, 29.09-.12.09.2004 (komisarze: K. Jurecki, Z. Karnicka i J. Ładnowska).


Wiesław Hudon. Artysta w podróży. Fotografie z lat 1969-2004, Muzeum Sztuki, Łódź 2004, 01.10.-31.31.2004 (kat. pol.–ang.).


Prawdziwa historia grupy artystycznej Łódź Kaliska (1979-2004), Muzeum Sztuki, Łódź 2004, 07.11.-10.12.2004.


Prawdziwa historia grupy artystycznej Łódź Kaliska (1979-2004), PGS Sopot, 07.01-31.01.2005


Grupa Hueckelserafin. Fotografie z lat 2002-2004, PGS Sopot, 07.01-31.01.2005


Jerzy Lewczyński. „Archeologia fotografii”. Prace z lat 1941-2005, Muzeum Sztuki, Łódź 2005, 19.04.-15.05.2005, [wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi].


Erwin Olaf. Verititas Splendor. Fotografie z lat 1988-2003, Muzeum Sztuki, Łódź 2005, 09.09.-25.10.2005.


Łódź Getto. Fotografie Henryka Rossa, [kurator ze strony MSŁ], Muzeum Sztuki, Łódź 2005, 29.08.-20.09.2005, Muzeum Sztuki, Łódź 2005.


Światło ze Wschodu, [wraz z Anną Radziukiewicz], cerkiew Chrystusa Zbawiciela, Moskwa, 04.10 – 12.10.2005 oraz Miejska Galeria Sztuki, Łódź, 31.08-01.10.06, album pol.-ang.


Leszek Żurek, Moje ogrody i inne fotografie, WSSiP w Łodzi, Galeria Akademicka, 18.05-10.06.06 (folder), [wyst. towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi].


Ireneusz Zjeżdżałka, Proces naturalny i inne fotografie, WSSiP w Łodzi, Galeria Akademicka, 18.05-10.06.06 (folder), [wyst. towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi].


Andrzej Dudek-Dürer. Rekonstrukcja tożsamości. Fotografia i wideo. Prace z lat 1965-2005, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2006, Galeria „El”, Elbląg, 2006; Galeria Domek Romański, Wrocław 2006, Miesiąc fotografii w Bratysławie, XI 2006; galeria „FF” w Łodzi, 2007 (kat. pol. – ang.).


XX wiek fotografii polskiej. Z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, The Shoto Museum of Art, Tokio (25.VII – 2006) i Niigata Art City Museum, Niigata, (01.IX-22.10.2006).


Diane Ducruet. Pasażerowie i inne fotografie, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2007 (kat. pol.-ang).


Sylwia Kowalczyk. Chicas, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2007 (kat.).


Od symulacji do problemu „nowego symbolizmu”, Stary Browar, maj-czerwiec 2009, 6. Biennale Fotografii, Poznań (kat. pol.-ang.).


Andrzej Dudek-Dürer. 40 lat „sztuki butów”, [wraz z Piotrem Groszem],Galeria Pionova, Gdańsk, maj-czerwiec 2009.


Grzegorz Zygier. TWOONE i inne fotografie, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, lipiec 2009, (kat. pol.-ang.).


Archetyp fotografii. Joachim Froese, Grzegorz Przyborek, Ken Matsubara, CSW Łaźnia, Gdańsk, 18.06-29.08.2010 (kat. pol.–ang.).


Józef Szymańczyk: między fotografią zakładową a “fotografią ojczystą”. Polesie lata 30. XX wieku, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 02.07.-25.07.2010 (kat. pol.-ang.).


Tadeusz Żaczek. Rzeczywistość i niezwykłość polskiego prawosławia. Fotografie z lat 1987-2010, Galeria Wozownia, Torun, luty-marzec 2011, (kat.pol.-ang).


Andrzej Jerzy Lech, Cytaty z jednej rzeczywistości. Fotografie z lat 1979-2010, [wraz z Magdaleną Świątczak], ŁDK, Łódź, 07-29.05.11,  Galeria Wozownia, Toruń,  czerwiec 2011 (kat. pol.-ang.).


Andrzej Różycki bycie z sacrum, Galeria Wozownia, Toruń,  29 lipca-14 sierpnia 2011, (kat. pol.-ang).


Andrzej Dudek-Dürer – Koło życia i śmierci /  Andrzej Dudek-Dürer   Wheel Life and Deaf, ODA, Piotrków Trybunalski, [w ramach festiwalu Interakcje 2012], 07.05-31.05.2012


Sylwia Kowalczyk. Portrety  obiektywizacja czy surrealizacja?,  Galeria Wozownia, Toruń,  09.05-29 maj, 2012 (kat. pol.-ang)


Co kryje się na dnie oka? W kręgu auto/portretu z przełomu XX/XXI wieku ?/ What's hidden on the bottom of an eye? Self/portrait at the turn of 21-st centaury,  Galeria Wozownia, Toruń,  27.07-02.09, 2012 (kat. pol.-ang)

Corinna Streitz, Urojenia/Gespinste, Łódź, Galeria Re:Medium. ul. Piotrkowska 113, (04.09-18.09.2012).


Grzegorz Zygier Perfo∙racje i Twoone , MOS/GSN Gorzów Wlkp., 08.09.-14.10.12, kat..


Andrzej J. Lech. CITÁTY Z JEDNEJ REALITY / QUOTES FROM ONE REALITY. FOTOGRAFIE  /  Z ROKOV 1978 – 2010, 31 października – 30 listopada, Bratysława, Instytut Polski, Nam. SNP 27, XXII Month of Phography, (curators: K. Jurecki, M. Świątczak).


Andrzej Dudek-Dürer, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg, 14.02-14.03.2103 (kurator wraz z Jarosławem Denisiukiem).


WIKTOR SKOK. TEO \\ ZBNC – INGERENCJA, przejście podziemne dworca Łódź-Żabieniec, (wernisaż 10.05.13).

Halucynacje pamięci. Najnowsze wersje fotorealizmu w Polsce (31.05.2013-23.06.2013), ODA, Piotrków Trybunalski, kat.


Tomasz Sobieraj, Leszek Żurek. Powidoki i Obiekty banalne,  Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 19.07-25.08.2013 (kat. pol.).


Gramatyka gender. [Natalia Giza, Keymo, Ewa Świdzińska], Akademia Teatralna, festiwal Interfoto, Białystok, wrzesień 2013, kat. pol-ang..


Andrzej Dudek-Dürer, Wciąż się zmieniając [kurator wraz M. Sudzińskim], ACK  UMCS, Chatka Żaka, 03.10-05.11.2013.Piotr Kosiński. Wobec człowieka. Fotografie z lat 2012-14, MGS w Łodzi, Galeria Bałucka, 21 marzec-15 kwiecień, 2014.


Andrzej Różycki i Adam Rzepecki. Drogi wyjścia i dojścia... Fotografia, malarstwo, obiekty z lat 1968-2014, Ośrodek Działań Artystycznych, ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Trybunalski 
3.04-11.05. 2014, kat.

Keymo. Perwersja jest poezją ciała, ODA ul. Sieradzka 8, Piotrków Tryb., 09.05-01.06.2014, folder.Pracownia. Lucjan Demidowski i Marcin Sudziński. Twórczość fotograficzna z kręgu iluzjonizmu,  Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 08.08-31.08.2014, kat.


Jan Grzegorz Issaieff. Kim jest człowiek?, Galeria Re:medium, MGS, 16.04-06.05.15, kat.

Marek Rogulus Rogulski. Aerolit - zaplatanie energii, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 10.07-31.08.2015, kat.


Jan Grzegorza Issaieff. Trud istnienia.Rysunek i malarstwo, Galeria Art Brut, Lublin, 19.09-12.11.2015, folder.


Michał Arkusiński. Poza porządkiem, MGS w Łodzi, Galeria Bałucka, 11.02–13.03.2016, kat.

W stronę człowieka. W hołdzie Zofii Rydet. Maciej Herman, Agnieszka Hunicz, Piotr Kosiński, Mateusz Palka, Andrzej Różycki, Tomasz Sobieraj,  Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 01.07-31.07.2016, kat. po.-ang.

Katerina Mistal. Mapping Europe, CSW Łaźnia 2, Gdańsk, 18.11.16-15.01.2017, kat. pol-ang.

Małgorzata Wróbel-Kruczenkow. Między intymnością a nieobecnością istnienia, MGS, Galeria Bałucka, Łódź, 26.05-18.06.17, kat.

Edward Łazikowski. W partnerstwie z materią, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 28.07-20.08.2017, kat. pol-ang.

Krzysztof Ligęza. Drzewa-cienie-śnienie/ Trees- Shadows-Dreaming, Granice Tolerancji. Trzeci Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Białystok Interphoto 2017/ 3-rd International Photography Festival, Białystok Interphoto 2017, kat. pol-ang.

Negocjowanie tożsamości. Miedzy realnym a wirtualnym w fotografii z XXI wieku / Negotiating identity. Between real and virtual in the 21-st centaury photography, Galeria Foto-Gen, Wrocław, 24.08-12.10.2018, kat.pol.-ang/cat. pl-eng.

Sylwia Kowalczyk. Lethe, Galeria X, 28-th Month of Photography, Bratislava, November 2018, cat.

Magdalena Samborska. Moda jako inny sztuki I, Galeria Patio 2, AHE Łódź, 07.02-28.03.2019


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz