Translate

sobota, 30 czerwca 2012

Spis publikacji Krzysztofa Jureckiego o charakterze naukowym, krytycznym i publicystycznym

I. Książki oraz wydawnictwa pod redakcją naukową

1. Fotografia polska lat 80-tych, ŁDK, Łódź 1989

2. Fotografii czas przeszły i teraźniejszy, red. K. Jurecki i D. Berdys, Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny w Legnicy i Polska Federacja Stowarzyszeń Fotograficznych, Warszawa 1991

3. Fotografia lat 90. Czas przemian czy stagnacji?, red. K. Jurecki, Muzeum Sztuki w Łodzi, Galeria FF, Łódź 2002

4. Słowo o fotografii, [wraz z K. Makowskim], Lodzart, Łódź 2003

5. Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, Łódź 2008

6. Od problemu symulacji do "nowego symbolizmu". Aspekty fotografii z początku XXI wiek / From Simulation to “New Symbolism”. Aspects of Photography from the Early 21st Century., Galeria Miejska Arsenał, kat. wyst., Poznań 2009 .

7. Oblicza fotografii, wyd. Kropka, Września 2009II. Teksty naukowe

1. Twórczość fotograficzna Zdzisława Beksińskiego w latach 1953-1960, ”Fotografia” 1987, nr 1

2. Kontynuatorzy Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej lat pięćdziesiątych. Wystawa ”Antyfotografia”, W: Fotografowie filozofujący, W: Fotografowie filozofujący i fotografowie własnych dróg, Warszawa 1987, (wyd. ZPAF)

3. Unikatowy dokument sprzed półwiecza, [o L.A. Boyd], ”Fotografia” 1988, nr 2.

4. Czy istniała polska fotografia subiektywna, W: Fotografia polska 1946-1986. Materiały z sesji IS PAN zorganizowanej z okazji 40-lecia ZPAF, Warszawa 1988, (biuletyn ZPAF-u)

5. Nie wieder. Xawery Dunikowski, Stadtmuseum, Düsseldorf 1989, oraz 34 noty biograficzne, (kat. wyst.)

6. Co się stało z polską awangardą?, ”Obscura”, 1989, nr 3, s. 31-40 oraz nr 4.

7. Polska fotografia intermedialna lat 80-tych, w: Polska fotografia artystyczna. IV sympozjum historyczne, Szczecin 1989. 

8. Fotografia w Krzywym Kole, Galeria Krzywe Koło, Muzeum Narodowe, Warszawa 1990, (kat. wyst.)

9. Jak patrzeć na sztukę polską lat 80-ych, w: III Biennale Sztuki Nowej, BWA, Zielona Góra 1989, (kat. wyst.) 

10. The Continuators of the Tradition of the Great Avant-Garde in Polish Photography of the 1950s. The ”Antiphotography” Exhibtion, W: “Polish Art Studies XII”, Warszawa 1991

11. Oblicza wsi poleskiej w twórczości Józefa Szymańczyka, Polesie lat trzydziestych w fotografii Józefa Szymańczyka, X 1992 I 1993, Muzeum Regionalne, Kutno, (kat. wyst.) oraz ”Kurier Kutnowski”, 1992 nr 44, (skrót)

12. Co pozostanie po awangardzie?, ”Format”, 1992 nr 12

13. Przeciw cenzurze ? Kilka uwag o sztuce amerykańskiej, ”Obieg”, 1993 nr 3,

14. Co niosą (ły) media?, ”OPCJE” [Katowice], 1994 nr 3

15. Między erotyzmem a pornografią. O sztuce amerykańskiej lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, ”FA-ART”, 1995 nr 2, oraz W: Sztuka a erotyka. Materiały z sesji SHS, Łódź, listopad 1994, Warszawa 1995

16. Fotografia i awangarda w Polsce do 1990 roku. Fotografia awangardowa do 1939 roku, ”EXIT”.1995 nr 2

17. Sztuka przed sądem, [o K. Kuszeju], ”Verte” [Łódź] 1995 nr 72

18. Fotografia i awangarda w Polsce do 1990 roku (cz. II). Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej lat 40. i 50., ”EXIT”.1995 nr 4

19. Fotografia i awangarda w Polsce do 1990 roku (cz. III), „EXIT”, 1996 nr 1

20. Fotografia i awangarda w Polsce do 1996 roku (cz. IV). Zmierzch formacji neoawangardowej,”EXIT”, 1996, nr 2 

21. Joseph Beuys szaman czy nauczyciel ?, W: documenta Kassel. Joseph Beuys, Muzeum Okręgowe, 05.06.1996, Toruń, (kat.)

22. Oblicza współczesności w grafice łódzkiej, W: Współczesna grafika łódzka, Muzeum Sztuki, Łódź, Galeria Księży Młyn”, czerwiec-wrzesień 1996

23. Fotografia i totalitaryzm. Uwagi ogólne, „EXIT”, 1996, nr 3

24. Granice współczesnej karykatury, „Verte” [Łodź], 1996, nr 118, 22 listopada 

25. Ostatnie transformacje koloryzmu. Malarstwo Piotra Turka, „Porta Aurea” Rocznik Zakładu Historii Sztuki UG, Gdańsk-Warszawa, 1998

26. Fotografia w krajobrazie ponowoczesności, W: Fotografia: realność medium, (pod red. A. Kępińskiej, G. Dziamskiego i S. Wojneckiego), ASP Poznań [1998]

27. O intermedialnej twórczości z lat 50. Waleriana Borowczyka i Jana Lenicy, „Kwartalnik Filmowy”, 1997, nr 19-20,

28. Fotografia a instalacja, w: “Sztuka instalacji, t. VII: 1994-1995”, Rocznik RZEŹBA POLSKA, CRP, Orońsko1998

29. Apokalipsa - dramat ludzkości teraźniejszy i ostateczny, w: Wobec Apokalipsy. Pocałunek Śmierci, BWA, Bielsko-Biała, marzec - kwiecień 1999, (kat. wyst.)

30. Współczesne funkcje fotografii, w: Ekspansja obrazów. Sztuka i media w świecie współczesnym, (pod red. B. Frydryczak), Zielona Góra – Warszawa 2000

31. Andrzej Pawłowski a tradycja Bauhausu, „EXIT”, 2000, nr 4

32. Zofia Rydet. Próba podsumowania dorobku twórczego, „Format”, 2000, nr 4

33. Jak odczytać twórczość Josepha Beuysa, W: Mistrzowi uczniowie, IHS UJ, Kraków 2001

34. Polish Photography of the 1990s. Changes, Tendencies, Artists, „IMAGO”, 2002 Winter, nr 13

35. Racjonalność w fotografii. Obszar. Granice. Analiza historyczna, w: Estetyka i racjonalność fotografii, (red. A. Sobota), Wrocław 2002

36. O etosie fotografii. Na przykładzie kilku fotografów ze Śląska, „Kwartalnik Fotografia” 2004, nr 15, oraz w: Katowicki underground artystyczny po 1953 roku (pod red. J. Zagrodzkiego), Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 2004

37. Apokaliptyczna wizja miasta w twórczości fotomontażowej Janusza Marii Brzeskiego i Kazimierza Podsadeckiego?, w: Punkt widzenia. Fotografia miasta. Materiały posesyjne, Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2004

38. Od piktorializmu do „archeologii fotografii”. Znaczenie dorobku twórczego Jerzego Lewczyńskiego, w: Jerzy Lewczyński. Archeologia fotografii. Prace z lat 1941-2005, wyd. Kropka, Września 2005

39. Na niekończącej się drodze. Fotografia i wideo w koncepcji Andrzeja Dudka-Dürera, w: Andrzej Dudek-Dürer. Rekonstrukcja tożsamości. Fotografia i wideo. Prace z lat 1965-2005, kat. wyst. (pod red. A. Dudek-Dürer i K. Jurecki), OkiS. Dolnośląski Festiwal Artystyczny, Wrocław 2006

40. Traditions, Continuations, Changes. Pictorilism, Modernism and the Avant-garde in Polish Photographyof the 20th Century and the beginning of the 21-st Centuary w: XX wiek fotografii polskiej z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, The Shoto Museum of Art oraz Niigata City Art Museum, [bez miejsca wyd.], 2006, ss. 194-203 ora noty biograf.; Józef Szymańczyk, Henryk Ross, Julia Pirotte, Andrzej Wajda, Muzeum Łodzi Kaliskiej (Łódź Kaliska), Zbigniew Libera, Rogulus (Marek Rogulski), Marek Zygmunt, Wspólnota Leeżeć, Andrzej Dudek-Durer, Marcin Nowak

41. Polska krytyka fotograficzna wobec problemów awangardy, nowoczesności i metafory w drugiej połowie lat 50. XX wieku, „RHS” PAN Warszawa, t. XXXI, 2006

42. O czym zapomniano w historii polskiego wideo (1983-2006), „Arteon”,2007 nr 5

43. Twórczość Hansa Bellmera na tle fotografii surrealistycznej, „Opcje” 2008 nr 1, s. 41-47

44. Marek Piasecki. Fotografie, miniatury, reportaż, „KF” 2009, nr 31, ss. 86-92. 

45. Jak zastosować formułę koanu w sztuce polskiej?, w: Koany w Elektrowni. Dzieło sztuki jako koan, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, 2009, s. 153-167, (kat. wyst.)

46.  Hasła pn. "fotografia artystyczna" do Wielkiej Encyklopedii PWN. T. 30 (2005) .

47. Opr. historyczne dla Instytutu A. Mickiewicza w Warszawie Historia fotografii polskiej do roku1990, 2004, http://culture.pl/pl/artykul/historia-fotografii-polskiej-do-roku-1990 oraz biogramy: Ewa Andrzejewska, Janusz M. Brzeski, Wiesław Barszczak, Zdzisław Beksiński, Jan Bułhak, Krzysztof J. Cichosz, Jerzy Benedykt Dorys, Zbigniew Dłubak, Leszek Golec, Galeria FF - Forum Fotografii, Wiesław Hudon, Waldemar Jama, Tomasz Kizny, Bogdan Konopka, Tomasz Komorowski, Sławomir Kubala, Konrad Kuzyszyn, Aleksander Krzywobłocki, Andrzej Lachowicz, Natalia LL, Andrzej J. Lech, Janusz Leśniak, Edward Łazikowski, Łódź Kaliska, Antoni Mikołajczyk,  Jerzy Lewczyński, Zbigniew Libera, Fortunata Obrąpalska, Wojciech Prażmowski, Krzysztof Pruszkowski, Grzegorz Przyborek, Zofia Rydet, Barbara Sokołowska, Zbigniew Tomaszczuk, Zygmunt Rytka, Andrzej Różycki, Bronisław Schlabs, Wojciech Zawadzki, Witold Węgrzyn, Piotr Wołyński, Stefan Wojnecki, Stanisław J. Woś, Krzysztof Zieliński,  Joanna Zastróżna, grupa "Zero 61", Paweł Żak, 

47. Polish Photography 1939-1969, W: European History of Photography 1969-1969, ed. V. Macek, Central European House of Photography, Bratislava 2014.

48. Polska fotografia niezależna. Awangarda i reportaż wobec ideologii i polityki PRL, Fotografie bez cenzury 1976-1989. Nieoficjalny portret PRL , opr. P. Sasanka, S. Stępień, T. Gleb, IPN, Warszawa 2014.

49. Czym były eksploracje w fotografii. Miedzy nauką a artystycznością, w: 9. Biennale Fotografii. Eksploracje, Galeria Arsenał, Poznań 2015. 

50. Koncepcja zdjęć poruszonych według Witolda Krymarysa, Witold Krymarys. Fotografia poruszona 1974-2016, ŁTF, Łodź kwiecień 2016, album.

51. Marek Piasecki (1935-2011) - okiełznać wszelką materię twórczą. Surrealizm, miniatury, reportaż, w: Edukacja Plastyczna X. Fotografia. Prace Naukowe, pod red. J. Piwowarskiego, Akademia im. J. Długosza, Częstchowa 2015.

52. Fotograficzna działalność Drugiej Grupy na tle neoawangardy w Polsce i w Europie, W: Druga Grupa, Cricoteka, Kraków 2017, kat. wyst.

53. Bronisław Schlabs - abstrakcja, jako jedyna formuła nowoczesności, "Artluk" 2018, nr 3, ss. 68-74.

III. Teksty krytyczne

1. Z pogranicza malarstwa i fotografii, Bronisław Schlabs, BWA, Wrocław 1987, s.nlb (kat. wyst.)

2. Fotografia a malarstwo w twórczości Zdzisława Beksińskiego, W: Fotografowie filozofujący i fotografowie własnych dróg, Warszawa 1987, (wyd. ZPAF)

3. Polska fotografia awangardowa, ”Projekt”, 1987, nr 1

4. Fotografia awangardowa, ”Projekt”, 1987, nr 3

5. W kierunku awangardy fotograficznej. Grupa „Zero 61”, ”Projekt”, 1987, nr 6

6. Bronisław Schlabs z pogranicza malarstwa i fotografii, W: Fotografia artystyczna na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1986, Szczecin 1987, (wyd. ZPAF-u)

7. W stronę awangardy fotograficznej 1960-1968, ”Projekt”, 1988, nr 1

8. Fotografia polska. Początki neoawangardy, ”Projekt”, 1988 nr, 6

9. Poszukiwania własnej drogi. O fotografii Grzegorza Przyborka, ”Fotografia”, 1988, nr 1

10. Fotografie i tkaniny Aleksandry Mańczak, [wraz z M.Jurecką], ”Fotografia”, 1988, nr 2

11. [tekst bez tytułu], W: Aleksandra Mańczak. Fotografia i Tkanina, BWA, Łódź 1988, (kat. wyst.)

12. O fotografii Jerzego Lewczyńskiego, W: Fotografia Artystyczna na terenach pogranicza w latach 1945-1987, Szczecin 1988, (wyd. ZPAF-u)

13. Twórczość Bronisława Schlabsa w latach 80-tych, W: Bronisław Schlabs. Fotografie z notatnika osobistego, Stara Galeria ZPAF, Warszawa 1988, (kat. wyst.)

14. Okiełznać przypadek, W: Bronisław Schlabs, BWA, Poznań 1989, (kat. wyst.)

15. [10 not biograficznych], W: Polish Perceptins. Ten Contemporary Photographers 1977-88, Collins Gallery, Glasgow 1988, (kat. wyst.)

16. Komentarz oraz diariusz wybranych wystaw fotograficznych i interdyscyplinarnych z uwzględnieniem wideo i filmu eksperymentalnego w latach 1980-1987 oraz pięć not artystycznych (Zbigniew Libera, Jerzy Jurecki, Andrzej J. Lech, Grzegorz Przyborek i Bronisław Schlabs), W: Polska Fotografia Intermedialna lat 80-ych, BWA, Poznań 1988, (kat. wyst.)

17. Przegrana z malarstwem [recenzja z wystawy Polska Fotografia Intermedialna lat 80-tych ], ”Foto”, 1988, nr 4

18. Awangardowy znaczy niezależny, ”Student”, 1988, nr 21 oraz ”Zwrot” [Lublin], 1989, nr 12

19. Świeżo malowane [recenzja z wystawy ], ”Student”, 1989, nr 1

20. Lochy Manhattanu, czyli sztuka innych mediów, ”Student”, 1989, nr 14 oraz ”Uwaga” [wyd. prywatne, druk ksero J. Robakowskiego, Łódź], 1989\1990

21. Bez tytułu, [recenzja z wystawy Stanisława Fijałkowskiego i 2 Majówki Artystycznej], ”Sztuka” 1989, nr 1, s. 58-60

22. Kształt światła [wstęp], W: Tomasz Sobecki, Galeria FF, Łódź 1989, (kat. wyst.)

23. Chłodnym okiem? Jubileusz 10-lecia Łodzi Kaliskiej, ”Kalejdoskop” [Łódź], lipiec-sierpień 1989

24. Wywiady wciąż modne (nie tylko w TV) z Tomaszem Snopkiewiczem 28 V 1988 r. rozmawia Krzysztof Jurecki, ”Obscura”, 1989, nr 4, s. 17-29 oraz Kultura Zrzuty (red. M.Janiak), Warszawa 1990

25. Sztuka przy Kościele a fotografia, ”Obscura”, 1989, nr 4, s.30-36 oraz ”Obscura”, 1989, nr 10

26. Filmowa awangarda, ”Sztuka”, 1989, nr 3

27. Zbigniew Libera, ”Student”, 1989, nr 20

28. Gobelin Papier mit Pflanzen. Neue Arbeiten von Aleksandra Mańczak, ”Textilkunst”, 1989, nr 4, s. 174-176 oraz wersja polska ”Kalejdoskop” [Łódź], marzec 1990

29. Zbiory fotograficzne Muzeum Sztuki w Łodzi, ”Kalejdoskop”, 1989, nr 11

30. Labirynt. Wystawa najnowszej sztuki polskiej, ”Student”, 1990, nr 1, s.11. (-)

31. Wywiady wciąż modne (nie tylko w TV) z Tomaszem Snopkiewiczem 28 V 1988 r. rozmawia Krzysztof Jurecki, ”Obscura”, 1989, nr 4 oraz Kultura Zrzuty (red. M.Janiak), Warszawa 1990

32. Problem gromadzenia zbiorów fotograficznych w Muzeum Sztuki w Łodzi, W: XIX KF “Świadomość Archiwum”, Gorzów Wlkp. 1989

32. [ps. Krzysztof Dominik], Adam Rzepa Rzepecki, ”Student”, 1990, nr 45

33. Wystawy, wystawy..., “Student”, 1990, nr 8-9

34. Grzegorz Przyborek, ”Kalejdoskop” [Łódź], kwiecień 1990

35. Lochy Manhattanu czyli sztuka innych mediów. Niewykorzystana szansa, ”EXIT”, 1990, nr 1

36. 150 lat fotografii, ”Projekt”, 1989, nr 6

37. Fotografia polska lat 80-ych, ”EXIT”, 1990, nr 2; ”Kurier Kutnowski”, 1992, nr 26, (skrót) oraz Listy o fotografii. Acta Photographica Universitatis Silesiane Opaviensis, Institut Tvorci Fotografie (red. V. Birgus), FPF SU OPAVA, 1994, nr 1

39. Goście w Zachęcie, ”Student”, 1990, nr 6-7

40. Zbigniew Libera ”OBIEG”, sierpień 1990

41. Video Art Clip w Łodzi, ”Powiększenie”, 1988, nr 3

42. Fatum fotografii Wiesława Brzóski, Sennik. Wiesław Vistan Brzóska, Galeria FF, Łódz 1990 (kat. wyst.)

43. Sztuka amerykańska późnych lat 80. Muzeum Narodowe 08.10-25.11,”OBIEG”, 1990, nr 12

44. Druga Grupa, ”EXIT”, 1990, nr 4

45.”Łódź Kaliska” chamstwo czy fenomen?, ”OBIEG”, 1991, nr 2, oraz ”Format”, 1990, nr 1

46. Zrozumieć nowe, W: XXI KF, Gorzów Wlkp., maj 1991, (kat. wyst.)

47. Nie tylko ”Nysa”, ”Sztuka”, 1991, nr 2

48. Łódź Fabryczna, ”EXIT”, 1991, nr 5

49. Prolegomena do ”Cyklu zamkniętego” (fragmenty) (wstęp), W: Wiesław Vistan Brzóska, BWA, Jelenia Góra 1991, (kat. wyst.) oraz Wiesław Vistan Brzóska, Galeria Fotografii ZPAF, Katowice 1991, (kat. wyst.)

50. ”...Pomnik Strzaskany...”, ”Gazeta na Mazowszu” [płocki dodatek ”Gazety Wyborczej”], 14V1991, nr 1 (137)

51. Szkic do galerii sztuki współczesnej, ”Gazeta na Mazowszu”, 21VI1991, nr 2 (143)

52. Łódź Fabryczna [skrót tekstu pod tym samym tytułem z ”EXIT-u”], W: Kunst, Europa, 1991, Bonner i Brühler Kunstverein, (kat. wyst.)

53. Fotografia wyobraźni, ”OBIEG”, 1991, nr 7-8

54. Najmłodsza generacja w fotografii polskiej, ”EXIT”, 1991, nr 6

55. Muzeum Bitwy nad Bzurą. Niewykorzystana szansa, ”Nowy Tygodnik Płocki”, 1991, nr 40

56. Zmierzch bożyszcz po raz wtóry, (wstęp), W: Zmiana warty, Galeria FF, Łódź 1991, (kat. wyst.)

57. W poszukiwaniu tożsamości, W: Fotografii czas przeszły i teraźniejszy, red. K. Jurecki i D. Berdys, Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny w Legnicy i Polska Federacja Stowarzyszeń Fotograficznych, Warszawa 1991

58. Gotyk Tomasza Sobeckiego, W: Fotografii przeszły i teraźniejszy, red. K. Jurecki i D. Berdys, Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny w Legnicy i Polska Federacja Stowarzyszeń Fotograficznych, Warszawa 1991.

59. [ps. Krzysztof Dominik], Wystawy, wystawy (1987-1990), W: Fotografii...,

60. Galeria CIK-u w Łodzi (II 1990 - IV 1991), W: XXI konfrontacje Fotograficzne, 1991 Gorzów Wlkp.,

61. ”Fotograf ciemności”. Galeria FF, [o A. Janaszewskim], W: XXI KF, 1991, Gorzów Wlkp.

62. Prolegomena do ”Cyklu zamkniętego”, W: XXI KF..., )

63. Wyzwolone fotografie Andrzeja J.Lecha, W: Polska fotografia w świecie, V Sympozjum Historyczne, Szczecin 1991, oraz XXII KF, Gorzów Wlkp. 1992, (kat. wyst.)

64. Poetyckie wizje Jerzego Modraka, W: Polska fotografia w świecie...

65. Fotografia wyobraźni, ”EXIT”, 1991, nr 8

66. Transgresje / Transgressions, ”European Photography”, 1992, nr 49,

67. Pytania o przyszłość polskiej fotografii, ”Foto Tapeta”, [Warszawa], 1992, nr 2

68. Piotra Wołyńskiego inscenizacje, ”Głos Poranny” [Łódź], 21 luty 1992, nr 44 (623),

69. Krąg Arsenału 1955, ”Głos Poranny”, 7 i 8 marca 1992, nr 57 (636)

70. Subtelnie i prosto, ”Głos Poranny” [wyd. A], 16 marca 1992, nr 64, s.5

71. [ps. Krzysztof Dominik], Żywe pomniki [o K.Wodiczko], ”Głos Poranny”, 1992, 20 marca, nr 68 (647)

72. Mały monument, ”Głos Poranny”, 1992, 14 kwietnia, nr 89 (668)

73. 

74. ”Łódź Fabryczna” w Warszawie, ”Głos Poranny”, 24 kwietnia, 1992, nr 97 (676)

75. Krzysztof Cichosz, ”EXIT”, 1992, nr 1

76. Aura fotografii Jerzego Lewczyńskiego, ”Format”, 1991, nr 4-5

77. Polska fotografia w świecie, ”Format”, 1991, nr 4-5

78. ”Art Notwork” czyli Holandia: Polska, ”Głos Poranny”, 8 maja, 1992, nr 107 (686)

79. ”Dekada” Piotrowskiego, ”Głos Poranny”, 1992, 15 maja, nr 113 (692)

80. Tomasz Sobecki i jego interpretacja gotyku, ”Kresy”, 1992, nr 9-10

81. Grzegorz Przyborek oraz Anketa: Polská fotografie, ”Revue Fotografie”, [Praga], 1992

82. Teoria i praktyka moizmu Krzysztofa J.Cichosza, ”Kalejdoskop”, czerwiec 1992

83. ”Carmen Infinitum” Barbary Sokołowskiej, ”EXIT”, 1992, nr 2

84. Fotografie i wspomnienia oraz 22 noty biograficzne, W: Fotografia polska lat 80-tych ze zbioru Krzysztofa Jureckiego, Galeria Dziennikarzy, Kutno 1992, (kat. wyst., druk ksero)

85. Przyczynek do nowej monografii Kutna. Historia i zabytki, ”Kurier Kutnowski”, 3VII1992, nr 27

86. Przyczynek do nowej monografii Kutna. Życie polityczne, ”Kurier Kutnowski”,10VII1992, nr 8

87. Przyczynek do nowej monografii Kutna. Kultura i sztuka, ”Kurier Kutnowski”, 17VII1992, nr 9

88. Przekraczanie granic czyli ”Łódź Fabryczna”, ”Kalejdoskop”, lipiec-sierpiń 1992

89. Jacek Poremba czyli w poszukiwaniu Wartości, ”Kalejdoskop”, wrzesień 1992

90. 

91. Wiesław Barszczak ”poeta kamery”, ”Kalejdoskop” październik 1992

92. Andrzeja Mariana Bartczaka dialog z kulturą, W: Kamień próby. Wiersze Czesławy Politańskiej. Grafiki Andrzeja M.Bartczaka, Galeria Dziennikarzy, Kutno X 1992, (kat. wyst.)

93. Wystawa fotografii Józefa Szymańczyka w Muzeum Regionalnym, ”Kurier Kutnowski” 23X1992 nr 42, oraz Lata trzydzieste na Polesiu (skrót), ”Wiadomości Dnia” 28X1992, Polesie w Kutnie, ”Nowy Tygodnik Płocki”, 1992 nr 4-5

94. Marek Janiak czyli potrzeba absurdu, ”Kalejdoskop”, listopad 1992

95. Sztuka z komputera? (Ryszard Horowitz, Poszerzanie wyobraźni, Galeria ZPAP), ”Foto Tapeta”, 1992 nr 8-9

96. Konfrontacje bez sankcji, ”EXIT”, 1992 nr 3

97. Powrót mitu, ”Kalejdoskop”, grudzień 1992 oraz Tomasz Michałowski. Kształt gestu, Galeria Pusta, Katowice 1994

98. Świat według Olichwiera, ”Kalejdoskop”, styczeń 1993

99. Poetyzm wizji Jerzego Modraka, ”EXIT”, 1992 nr 4

100. Od figuracji do abstrakcji, ”Kalejdoskop” luty 1993

101. Muzeum Łodzi Kaliskiej (1989 - ?), ”Kalejdoskop” kwiecień 1993

102. Rola i znaczenie współczesnego Salonu, (wstęp), 2 Krajowy Salon Fotografii Artystycznej. Żary 92, 1992/1993, (kat. wyst.)

103. W poszukiwaniu prawdy nie tylko artystycznej, W: XXII Konfrontacje Fotograficzne, Gorzów Wlkp. 1992, (kat. wyst.)

104. [ps. Krzysztof Dominik], Dlaczego ”Zmiana warty” ?, W: XXII KF..., (kat. wyst.)

105. Strach egzystencjalny [o K. Kuzyszynie], ”Kalejdoskop” czerwiec 1993

106. Fotografia a malarstwo w twórczości Zdzisława Beksińskiego [poprawiona wersja tekstu z 1986 r.], W: Zdzisław Beksiński. Od awangardy do postmodernizmu, Muzeum Regionalne, 1993 Kutno, (kat. wyst.)

107. Między postawą awangardową a postmodernizmem, W: Zdzisław Beksiński...,

108. Wojciech Prażmowski, ”EXIT”, 1993 nr 2

109. Czas zatrzymany [o K.Hejke], ”Kalejdoskop” lipiec / sierpień 1993

110. VII Biennale Fotografii Górskiej, ”Format”, 1993 nr8/9

111. Pomiędzy, (wstęp), Marek Poźniak. Rok 1993, Galeria FF, 1993 Łódź, s.nlb (kat. wyst.)

112. Awangardyzm i nie tylko, ”Kalejdoskop”, 1993 nr 11

113. Pamięci Andrzeja [o A.Mielczarku], ”Kalejdoskop”...,

114. Nie spełniony projekt ? [o Z.Rytce], ”EXIT”, 1993 nr 3

115. Kontestacja obrazu, [o T. Matuszaku],”Kalejdoskop”, 1993 nr 12

116. Galeria FF (1983-1993), ”Kalejdoskop”...,

117. Pluralizm postaw (wstęp), 3 Krajowy Salon Fotografii Artystycznej, Żary 1993/94, (kat. wyst.)

118. Wobec Strzemińskiego, ”Kalejdoskop”, 1994 nr 1

119. Sesja, ”Kalejdoskop”...,

120. Malarstwo Piotra Turka w Galerii Manhattan...,

121. Autentyczna fikcja ? [o G. Przyborku], ”EXIT”, 1993 nr 4

122. Dialog z tradycją i cytat, ”Kalejdoskop”, 1994 nr 2

123. Konstelacja, ”Kalejdoskop”...,

124. Polska Sztuka Współczesna od 1945 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie, ”Format”, 1993 nr 1-2

125. W poszukiwaniu istotnego [o T. Prociaku], ”Format”, 1993...

126. Iluzja czy piekło?, ”Kalejdoskop”,1994 nr 4

127. ”Asymetria” Zbigniewa Dłubaka, ”Kalejdoskop”, 1994 nr 5

128. [ps. Agnieszka Grodzińska], ”Marcowe Gody” na tle..., ”Kalejdoskop”...,

129. Dekadent z wyboru, [o S.Belinie], ”Kalejdoskop”...,

130. Cisza przemijającego czasu, [o V. Brzósce], ”EXIT”, 1994 nr 1

131. Dialog z tradycją, [o K. Cichoszu], W: Pustynna Burza, BWA Katowice, 1994, (kat. wyst.)

132. Między theatrum a sacrum, [o T. Michałowskim], W: Pustynna Burza..,

133. Objawianie mocy [M. Rogulskim], W: Pustynna..,

134. Niebo, czyli moc (wstęp), Niebo, PAcamera Club, Suwałki, 1994, (kat. wyst.)

135. Koniec świata blisko [o Wspólnocie Leeeżeć], ”Kalejdoskop”, 1994 nr 6

136. Wygrać konkurs (wywiad z laureatami Konkursu im. Strzemińskiego, ”Kalejdoskop”..., s. 23-26

137. Tradycja i awangarda [o A. Bartczaku], ”Verte” [Łódź], 22.07.1994 nr 12,

138. Wokół Luny, ”EXIT” [o malarstwie M. Wilczyńskiego], 1994 nr 2,

139. Luziferes wilde Kräfte zur Arbeit von Marek Rogulski / Dzikie moce Lucyfera w twórczości Marka Rogulskiego, Konzeption. Zeitgenössiche Kunst aus Nordpolen, Kulturforum Rheine, Reine 1994, (kat. wyst.)

200. W sprawie tzw. ”Obiektów”, ”Kalejdoskop” 1994, nr 9

201. Sztuka oparta na prawdzie. Rozmowa z Edwardem Łazikowskim - artystą plastykiem, ”Kalejdoskop”...

202. Czego poszukuje Piotr Turek, (wstęp), Piotr Turek. Malarstwo, PGS, Galeria Bałucka, 1994 Łódź, (kat. wyst.)

203. Na pograniczu fotografii czyli konsekwencje Marka Poźniaka, ”Format”, 1993 nr 3-4

204. Becherowie i ich uczniowie, ”Format”...

205. Fotografowie filmują (i nie tylko oni), ”Kalejdoskop” 1994, nr 10

206. Co(ś) trzeba zmienić ?, ”Kalejdoskop”...

207. Niekwestionowana wielkość [o Zofii Rydet], ”EXIT”, 1994 nr 3,

208. ”Przejrzystość” Piotra Wołyńskiego, ”Foto Tapeta”, 1994 nr 3,

209. Nowoczesność i tradycja, (wstęp), Marek Poźniak. Porysowane, Galeria ”Pusta”, 1994 Katowice, (kat. wyst.)

210. Wobec tradycji i nowoczesności (wstęp), Piotr Turek. Malarstwo, Galerie Miejskie, Łódź 1994, Galeria Zapiecek, Warszawa 1995,(kat. wyst.)

211. Cisza przed burzą?, ”Kalejdoskop”, 1994 nr 11

212. Próba obrony [o A.Bartczaku] , ”Kalejdoskop”...

213. Czy Dürer był w Łodzi [o A.Dudku-Dürerze]?, ”Kalejdoskop”, 1994 nr 12

214. Czy Dürer się obroni, (wstęp), Grzegorz Jarmocewicz. Obrazy, Galeria „FF”, Łódź 1994, (kat. wyst.)

215. Spoglądając na Wschód, ”EXIT”, 1994 nr 4

216. Nowe symbolizowanie, (wstęp), Stanisław J. Woś. Pejza|ż mistyczny, Galeria „FF”, Łódź, 1994, (kat. wyst.)

217. W poszukiwaniu utraconej ”aury”, (wstęp), Waldemar Jama. Wizerunki 3, Galeria „FF”, 1995, (kat. wyst.)

218. Fotografia polska 1912-1948. Ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi [recenzja], ”Obieg”, 1994 nr 61-62

219. Trochę o uczelni, trochę o sztuce. Wywiad z prof. Aleksander Mańczak, ”Kalejdoskop”, 1995 nr 1

220. Miejsce dla rzeźby [o W. Przyłuskim], ”Kalejdoskop”, 1995 nr 2

221. ”Fragtory- Integratory” Łazikowskiego, ”Kalejdoskop”, 1995 nr 2

222. Powrót Kwietnia , [o A. Kwietniewskim], ”Kalejdoskop”.1995, nr 2.., s.42-43

223. O grafice, Strzemińskim i Centrum Sitodruku. Rozmowa z prof. PWSSP Andrzejem Smoczyńskim, ”Kalejdoskop”, 1995 nr 4

224. Renesans Wschodniej ?, ”Kalejdoskop”...,

225. Poza układem czyli prawdziwy talent [o K. Wieniawie-Narkiewiczu], ”Kalejdoskop”...

226. Nowe oblicze modernizmu? [O E. Łazikowskim], ”EXIT”, 1995 nr 1

227. Czy dzieciom potrzebna jest sztuka?, ”Kalejdoskop”, 1995 nr 5

228. Tak sobie [pseudonim Krzysztof Dominik], ”Kalejdoskop”...

229. ”Fotogramy od 1918 roku do dziś” oraz ”Herbert List” w Muzeum Kinematografii, ”Kalejdoskop”...

230. Szkoła jeleniogórska, ”EXIT”, 1995 nr 2

231. Poza kryzysem i wyczerpaniem kulturowym [o A. Mańczak], ”EXIT”...

232. Najlepszy prywatny fotoreportaż w Polsce? [o A. Bohdziewicz], ”Kalejdoskop”, 1995 nr 6

233. Manhattan w górę, ”Kalejdoskop”...

234. Ku nowej syntezie sztuki [o M. Chlandzie], ”Kalejdoskop”...

235. Co następuje po ciszy, (wstęp), Danuta Kuciak, Biała Galeria, Lublin, listopad 1994, (kat. wyst.)

236. Nie zauważony jubileusz. Rozmowa z Januszem Głowackim i Grzegorzem Musiałem prowadzącymi Galerię 86, ”Kalejdoskop” 1995 nr 9

237. Najmłodsze oblicze awangardy [o J. Mrozowiczu], ”Kalejdoskop” 1995 nr 9

238. Jaka droga?, W: Odkrywanie sztuki. Materiały z sympozjum, Galeria Biała, b.d. [1995] oraz ”Verte” 27.10.1995, nr 77, oraz What way? W: Selected Texts. Calendary 1985-1995, Galeria Biała, Lublin, October 1995,

239. Po burzy (pustynnej) [rec.], ”Format”, 1994 nr 1-4

240. Antyfotografia i ciąg dalszy, ”Format”...

241. Czas inscenizacji, ”Format”...

242. Inscenizacje w Łodzi, czyli pierwsze oblicze postmodernizmu, ”EXIT”, 1995, nr 3

243. Przekroczenia nie tylko w rzeźbie, ”Kalejdoskop”, 1995 nr 10

244. Teksty Józefa Robakowskiego o...?, ”Kalejdoskop”, 1995 nr 10

245. Sztuka jest pięknym kłamstwem, ”Verte”, 1995 nr 75, 13.10.95

246. Na ruinach kultury, patrząc demonowi prosto w oczy, (wstęp) s.p. Belina..., Galeria FF, Łódź 1995, (kat. wyst.)

247. Marek Kuś. Praca nad sobą i dla innych; Piotr Lutyński. U kresu wieków; Mikołaj Smoczyński. Dotarcie do istoty sensu, W: Wystawa Sztuki Współczesnej Dla Szanownej Publiczności, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań 1995, (kat. wyst.)

248. Warpechowski na Manhattanie, ”Kalejdoskop”, 1995, nr 11

249. Ikony ciała, ”Kalejdoskop”...

250. O sztuce, niezależności i awangardzie. Rozmowa ze Zbigniewem Warpechowskim, ”Verte”, 1995, 10.11.1995, nr 7-9

251. Znów koniec wieku. Rozmowa z Ewą Kuryluk artystką i historykiem sztuki, ”EXIT”, 1995, nr 4

252. Czyżby następca Kantora? [o Dariuszu Gorczycy], ”Verte”, 1995, 8.12.1995, nr 83

253. Ciało i maszyna w teatrze Dariusza Gorczycy (wstęp), Dariusz Gorczyca. Ciało zniewolone, Galeria Manhattan, Łódź, grudzień 1995, (kat. wyst.)

254. Fragmenty spuścizny artystycznej Kantora, ”Kalejdoskop”, 1995 nr 12,

255. Ślad dłoni na ścianie. Rozmowa z Wiesławem Przyłuskim - rzeźbiarzem i grafikiem, ”Kalejdoskop”, 1996 nr 1

256. Współczesne funkcje fotografii, „Verte” 1996 nr 8-9, 19.01.1996

257. Nastrój, wrażliwość, symbol w fotografii Andrzeja Olichwiera (wstęp), Andrzej Olichwier. Odległe chwile. Fotografia, Galeria Arsenał, Białystok, 1995, (kat. wyst.)

258. Jeszcze raz o performance DADA, [polemika M. Cholewińskim], „Verte” , 1996, nr 90, 26.01.1996

259. Wracam do źródeł. Rozmowa z Andrzejem Kwietniewskim, „Kalejdoskop”, 1996, nr 2

260. A.R.CH.E. [o Janie G.Issaieffie], „Kalejdoskop” , 1996, nr 2

261. Ostatnie transformacje koloryzmu. Malarstwo Piotra Turka, „Verte” , 1996 nr 92, 9.02.1996

262. Miejsce dla Łodzi Kaliskiej. Rozmowa z Markiem Janiakiem, „Kalejdoskop”, 1996 nr 3

263. Bez-graniczne poszukiwania, „Verte” ,1996 nr 97, 15.03.1996

264. Widzieć w mroku. Rozmowa z Krzysztofem Charą, „EXIT”, 1996 nr 1

265. O potrzebie Dekalogu i nie tylko. Rozmowa z Konradem Kuzyszynem, ”Verte” , 1996 nr 99, 29.03.1996

266. O istocie malarskości w fotografii, „Verte”, 1996 nr 102, 19.04.1996

267. Fotografia reklamowa. Rozmowa z prof. Grzegorzem Przyborkiem, „Kalejdoskop”, 1996 nr 5

268. Autocytaty i asocjacje, „Verte” [o G. Sztabińskim], 1996 nr 104, 10.05.1996

269. Najnowsze obrazy Stefana Gierowskiego, „Verte”, 1996 nr 104

270. Dopiski do wystawy [o E.Łazikowskim], „Gazeta Malarzy i Poetów” [Poznań], 1996

271. Pejzaże Mileny, [o M. Romanowskiej], ”Kalejdoskop” , 1996 nr 6

272. O pierwiastku duchowym w sztuce. Z profesorem Stanisławem Fijałkowskim rozmawia Krzysztof Jurecki, „Format”, 1995, nr 1-2

273. Taoista w Bagdadzie. Rozmowa z Janem Grzegorzem Issaieffem, malarzem i rysownikiem, ”Verte” , 1996 nr 111

274. Obrzeża i peryferia (wstęp), W: Aleksandra Mańczak, Galeria Biała, Lublin, maj 1996, (kat. wyst.)

275. Grafika łódzka w Galerii Księży Młyn”, ”Kalejdoskop”, 1996, nr 7-8

276. Pozory mylą (niektórych), „Gazeta Malarzy i Poetów” , 1996, nr 4

277. Obiecujący debiut, [o A. Borkowskiej], „Kalejdoskop” , 1996, nr 9

278. Depozyt Marii Stangret i Ewy Krakowskiej w Muzeum Sztuki w Łodzi. Ze spuścizny twórczej Tadeusza Kantora, „Art Newsletter” , [Sopot], 1996, nr 14

279. Krzysztof Cichosz. Dialogue with Tradition, „IMAGO”, [Bratysława], 1996, nr 2

280. Mity i przypowieści Palmy, „Kalejdoskop”, 1996, nr 10

281. Szaman miłośnik życia, znajomy śmierci, [o M.Rogulskim], „Kalejdoskop” , 1996, nr 10

282. Trzy wystawy Dariusza Gorczycy, „EXIT” , 1996, nr 3

283. Kalendarium wybranych wystaw z kręgu twórczości fotogenicznej (w latach 1983-1996), W: Bliżej fotografii, BWA Jelenia Góra, 1996, (kat. wyst.)

284. Weegee, „Kalejdoskop”,1996, nr 11

285. O niezależności dzisiaj. Pięć lat Muzeum Artystów, „Kalejdoskop”, 1996, nr 12

286. Przekroczenia nie tylko w rzeźbie [o S .Belinie], Ikony ciała [o K. Kuzyszynie], Najmłodsze oblicze awangardy [o J. Mrozowiczu], W: Status Quo. Przestrzenie sztuki młodych, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, styczeń-kwiecień 1996 (kat. wyst.)

287. Spojrzenie na powojenną grafikę łódzką, „Format” , 1995, nr 3-4

288. Film w kręgu „Łodzi Kaliskiej” , „EXIT”, 1996, nr 4

289. Na progu [o S. Kubali], „Kalejdoskop” , 1997, nr 1

290. Nie tylko dekoracja [o malarstwie J. Antoszczyka], „Kalejdoskop”, 1997, nr 2

291. Imaginacja i sztuczność: De Kompozycja, „Kalejdoskop”, 1997 nr 3

292. Od rzeźby do akcji, czyli Jerzy Bereś, „Verte”,1997, nr 133

293. Ani piekło, ani niebo. Tylko Logos. Wywiad z Markiem Rogulskim Rogulusem - artystą intermedialnym, „EXIT”, 1997 nr 1

294. Film w kręgu „Łodzi Kaliskiej” (część 2), „EXIT”, 1997 nr 1

295. W poszukiwaniu nowej formuły piękna, „Kalejdoskop”, 1997 nr 4

296. Makary gość mniej niż skromnego wzrostu”, „Kalejdoskop”, 1997 nr 4

297. W synagodze szatana, „Verte” , 18.04.1997, nr 138

298. Co krytycy proponują?, „Kalejdoskop”, 1997, nr 5

299. Projekcja publiczna Krzysztofa Wodiczki, „Art Newsletter” 1997, nr 12

300. Rozpoznanie?, „Art Newsletter” ,1997, nr 12

301. Ostatni z bohemy?, W: Krytycy łódzcy proponują, Galeria Manhattan, Łódź 1997, (kat. wyst.)

302. Powrót Orfeusza, W: Krytycy łódzcy proponują, Galeria Manhattan, Łódź 1997, (kat. wyst.)

303. Na progu wieku, na granicy epoki [wstęp], Muzeum Historii Miasta Łodzi, maj 1997, (kat. wyst.)

304. Idzie nowe!, „Kalejdoskop”, 1997, nr 6

305. Od medializmu do „nowego piktorializmu” (wstęp), W: Radosław Krupiński. Fotosekwencje, Galeria „FF”, Łódź , b.d. [1997], s.nlb.(kat. wyst.)

306. Egzystencjalny wymiar sztuki, (wstęp), W: Irena Nawrot, Galeria Stotrzynaście, Białystok, maj 1997, (kat. wyst.)

307. W poszukiwaniu utraconej „aury”, (wstęp), W: Jama. Wizerunki I,II,III....Retrospektywa, maj-czerwiec, Muzeum Historii Fotografii, 1997 Kraków, (kat. wyst.)

308. Wobec rzeczywistości, wobec fotografii [o Evie Rubinstein], „Kalejdoskop”, 1997, nr 7-8

309. Fotografia `97 oraz o żywym obrazie Wiesława Barszczaka, „Kalejdoskop” ,1997, nr 9

310. Refleksje po wystawie niemieckich mistrzów [Albers, Beuys, Schumacher], „Kalejdoskop” 1997, nr 9

311. Przesłanie Josepha Beuysa, „Kalejdoskop” 1997, nr 10

312. Koniec Salonu!, „Kalejdoskop” 1997, nr 9

313. Potrzeba katedry (wstęp), W: Joseph Beuys. Obrzeża Europy, BWA, Bielsko-Biała, 1997, (kat. wyst.)

314. O Walterze Benjaminie i projekcjach. Rozmowa z artystą intermedialnym Krzysztofem Wodiczko, „EXIT”, 1997, nr 2

315. Galerie łódzkie i ich tradycja, „EXIT”, 1997, nr 4

316. Książka o Muzeum Artystów, „Kalejdoskop”,1997, nr 11

317. „Mały różany ogród” Ryszarda Waśki, „Kalejdoskop”, 1997, nr 12

318. Melancholia w twórczości Magdy Moskwy, „Kalejdoskop”, 1998, nr 1

319. [bez tytułu], W: Kucharski. Obiekty, obrazy, Galeria sztuki BWA, 1997, Piotrków Tryb.,.(kat. wyst.)

320. Istota fotografii, (wstęp), W: Fotografia `97, Pałac Sztuki, Kraków 1997, (kat. wyst.), maj-czerwiec1997

321. Wobec rzeczywistości, wobec fotografii [o E. Rubinstein], W: XXVII Konfrontacje Fotograficzne, ”Fotografia a przemiany lat 90 tych”, Gorzów Wlkp., 1997, GTF, ZPAF, (materiały z sympozjum),

322. Refleksje po wystawie w Międzynarodowym Centrum Sztuki w Poznaniu. Rozmowa z Edwardem Łazikowskim, W: Edward Łazikowski. Mała retrospektywa i pokazanie mody, MCS Poznań, b.d. [1997], (kat. wyst.)

323. Ja, Fotografia [o E. Janickiej], „Kalejdoskop”, 1998, nr 2

324. Fotografia jak archeologia? [o J.Lewczyńskim], „Kalejdoskop”, 1998, nr 3

325. Prawdziwy malarz. Nagroda im. Cybisa za 1997 rok, [o J. Mierzejewskim], „Kalejdoskop”, 1998, nr 4

326. Fantastyczna Łódź [o T. Hałatku], „Kalejdoskop”, 1998, nr 4

227. Obiekty Łazikowskiego, “Gazeta Łódzka” [dodatek “Co jest grane”], 24.04.1998, nr 15

328. Rysunek w twórczości Edwarda Łazikowskiego, W: Edward Łazikowski. Obiekty z lat 197 -1997, Muzeum Sztuki, Łódź 1998, (kat. wyst.)

329. Między strukturą a biologią [wstęp], Zygmunt Rytka. Neurony i Żywioły, Galeria FF, Łódź 1988, (kat. wyst.)

329. Tropami Strzemińskiego. O „Przestrzeni neuronowo-optycznej, „Kalejdoskop” 1998, nr 5, oraz „Fotografia”, 2000 nr 3,

330. Młodzi rekomendowani, „Kalejdoskop”, 1998, nr 5

331. Nowe prace Grzegorza Przyborka, „EXIT”, 1998, nr 1

332. Struktura obrazu według Hartwiga [wstęp], Edward Hartwig. Fotografia, Muzeum Okręgowe, Siedlce 1998, (kat. wyst.)

333. Między grafiką a fotografią [o S. Kubali], W: Kobiety & Mężczyźni, Galeria Manhattan, Łódź kwiecień 1998, (kat. wyst.)

334. Konceptualizm a mitologia wieku dziecięcego [o P. Płonce], W: Kobiety & Mężczyźni, Galeria Manhattan, Łódź kwiecień 1998, (kat. wyst.)

335. Najnowsze oblicze krytyki w kontekście sztuki, „EXIT”, 1997, nr 3

316. Pragnienie klasycyzmu [o fotografii J. Modraka], „Format”, 1997, nr 3-4

337. Od elementaryzmu do foto-obrazu [o fotografii A. Mielczarka], „Format”, 1997, nr 3-4

338. Fotografia - Wehikuł sztuki [rec. z wystawy], „Format”, 1997, nr 3-4

339. Co dziś wyraża geometria?, „Kalejdoskop”, 1998, nr 6

340. Pamięć, przemijanie, trwałość [o fotografii A. Mańczak], „Kalejdoskop”, 1998, nr 7-8

341. Na progu wieku [wstęp], W: XXVIII Konfrontacje Fotograficzne, Gorzów Wlkp., maj 1998, (kat. wyst.)

342. Księga życia [o P. Mastalerzu], „Kalejdoskop”, 1998, nr 8

343. Czym jest fotografia w koncepcji Jerzego Lewczyńskiego. W odpowiedzi Jerzemu Buszy [wstęp], Fotografie. Jerzy Lewczyński, Galeria FF, Łódź, 1998, (kat. wyst.)

344. Fotografia polska lat 90. Próba podsumowania, w: Fotografia '98, Fundacja Turleja, Kraków 1998, (kat. wyst.)

345. Rzeźby i instalacje Edwarda Łazikowskiego, „Format”, 1998, nr 3-4

346. Pierwsze Biennale, „EXIT”, 1998, nr 3

347. Jedno z nieporozumień [o T. Kawiaku], „Kalejdoskop”, 1998, nr 10

348. Mini wywiad o wystawie. Rozmowa z Andrzejem Kwietniewskim – kustoszem Muzeum Łodzi Kaliskiej, „Kalejdoskop” 1998, nr 11

349. O fotografii kontaktowej albo o powrocie do źródeł, „Kalejdoskop” 1998, nr 11

350. Okruchy życia Katarzyny Kobro, „Kalejdoskop” 1998, nr 12

351. Matkobójczyni w galerii. Z Zuzanną Janin – artystką intermedialną rozmawia Krzysztof Jurecki, „EXIT”, 1998, nr 4

352. O próbach powrotu do Piękna, „Kalejdoskop” 1999, nr 1

353. Co pozostaje po artyście [o A. Kabale], „Kalejdoskop” 1999, nr 2

354. „Koloryt” Teodora Sobczaka, „Kalejdoskop” 1999, nr 3

355. Rzeźby i rysunki. Wyzwalanie z akademickich norm? , W: Grzegorz Przyborek. Pamięć obrazów, BWA Bielsko-Biała,1999, (kat. wyst.)

356. Problem ciał(a), „Kalejdoskop” 1999, nr 4, oraz [bez tytułu, wstęp], Pięć, Galeria „Manhattan”, Łódź, IV 1999, (kat. wyst.)

356. Artystyczne fale w Galerii Manhattan, „Kalejdoskop” 1999, nr 5, oraz Artystyczne fale w Galerii Manhattan [wstęp], W: Poza planem, Galeria „Manhattan”, IV 1999, (kat. wyst.)

357. O powinnościach artysty w czasie marnym [wstęp], W: Władysław Jackiewicz. Malarstwo, Muzeum Narodowe, Gdańsk1999, (kat. wyst)

358. Łódzkie malarstwo lat 90., „EXIT”, 1999 nr 1

359. O istocie wizerunku w fotografii, „Foto zeszyty” [Poznań], 1999, nr 1/2

360. Zwykły człowiek w twórczości Zofii Rydet, w: Zofia Rydet (1911-1997). Fotografie, Muzeum Sztuki, Łódź 1999, (kat. wyst.)

361. Nieskończoność dróg w fotografii Zofii Rydet, „Kalejdoskop”, 1999, nr 6

362.[bez tytułu, wstęp nt. J. G. Issaieffa], W: Misterium, Galeria T, Łódź 1999,(kat. wyst.)

363. Na Wschód od... [o Pacamerze Club], „EXIT”, 1999, nr 2

364. Figury w przestrzeni [malarstwo A. Szulca], „Kalejdoskop” 1999, nr 7-8

365. Myśląc o syntezie. Nowe prace Issaieffa w Galerii T, „Kalejdoskop”, 1999, nr 7-8

366. [bez tytułu], W: Bóg zazdrości nam pomyłek. Łódź Kaliska Muzeum, Muzeum Kinematografii, Łódź, 1999

367. Pamięć obrazów. Grzegorz Przyborek. Aleksandra Mańczak, „Beskidzki Informator Kulturalny” [Bielsko-Biała], 1999 lipiec

368. Dwie wystawy Zofii Rydet w Łodzi, „IMAGO” [Bratysława] Summer, 1999

369. Problem sakralizacji w fotografii Aleksandry Mańczak, w: Aleksandra Mańczak. Pamięć obrazów, BWA Bielsko-Biała 1999, (kat. wyst.)

370. Bliżej życia [o malarstwie A. Podkówki], „Kalejdoskop” 1999, nr 9

371. Album o Łodzi Kaliskiej [rec.], „Kalejdoskop” 1999, nr 9

372. Łodzi Kaliskiej twórczość opowiedziana przez fotografie. I. Lata 1979-1981. Kryzys neoawangardy, „EXIT”, 1999, nr 3

373. Towar przereklamowany [grafika S. Dali], „Kalejdoskop” 1999, nr 10

374. Grafika brytyjska w latach 1946-1976, „Kalejdoskop”, 1999, nr 10

375. Dokąd zmierza fotografia? Również z Pacamery! [wstęp], W: Rytuały i symbole. Artyści z kręgu PAcamera Club w Suwałkach, Galeria Arsenał, 1999 Białystok, (kat. wyst.)

376. Czym jest Pamięć obrazów, „Kalejdoskop” 1999, nr 11

377. Pisana ciągle historia [wstęp], w: 50 lat Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Wystawa jubileuszowa, MHMŁ, Łódź 1999, (kat.)

378. Historia świata według Leona Lewkowicza, „Kalejdoskop”, 1999, nr 12

379. Łodzi Kaliskiej twórczość opowiedziana przez fotografie (cz. II). 1982-1988 Kultura Zrzuty - ostatnia reduta awangardyzmu, „Exit”, 1999, nr 4

380. Znów bez Łodzi!, „Kalejdoskop”, 2000, nr 1

381. Łodzi Kaliskiej twórczość opowiedziana przez fotografie. Muzeum Łodzi Kaliskiej (1989-1999). III. Postmodernizm jako konieczna nowość i forma kulturowa, „Exit”, 2000 nr 1, ss.2153-2158

382. Obnaża, czy obraża? Spotkania. Świat i kultura według Zbigniewa Libery, „Gazeta Łódzka”, 28.03.2000, nr 74, dodatek do „GW”

383. Dzieła z magazynu, „Kalejdoskop”, 2000, nr 4

384. Zofia Rydet. Podsumowanie twórczości i życia, „Fotografia”, 2000, nr 1

385. Debiut w Galerii Sztuki przy księgarni Elżbiety Stompel, [o L. Bartkiewiczu] „Kalejdoskop”, 2000, nr 5

386. Dzieła z magazynu (część II), „Kalejdoskop”, 2000, nr 7-8

387. Pamięć obrazów Aleksandry Mańczak, „Fotografia”, 2000, nr 1

388. Inscenizacja czy dokument? [o W. Jamie], „Exit”, 2000 nr 2

389. Odczytywanie historii [o K. Cichoszu], „Kalejdoskop”, 2000, nr 8 oraz Krzysztofa J. Cichosza odczytywanie historii, „Fotografia”, 2000, nr 3

390. W kierunku nowej syntezy, W: Kamil Kuskowski. Obiekty i obrazy, Małopolskie BWA, Zakopane 2000, (kat. wyst.)

391. Ostatni niezależni, czyli SPICHRZ 7 i SPIŻ 7, w: Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc, Gdańsk 2000

392. Jaka będzie fotografia polska na początku XXI-szego wieku? , w: XXVIII Konfrontacje Fotograficzne Fotografia polska u progu XXI wieku”. XXIX KF Obiektywność fotografii w dobie przetworzeń cyfrowych, GTF, ZPAF, Gorzów Wlkp. 1998/1999, (materiały z sympozjum)

393. Od... do... [o Z. Rytce], „Art & Business” 2000, nr 10

394. Na czym polega transcendencja w sztuce? [wstęp], Zygmunt Rytka. Ciągłość nieskończoności, Muzeum Sztuki, Łódź 2000, (kat. wyst.)

395. Ciągle o A.R.C.H.E. [wstęp], Jan G. Issaieff – malarstwo, Galeria 526. Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź 2000 (wkładka)

396. Świat według Issaieffa, „Art & Business”, 2000, nr 11

397. Kupiona niezależność, „Art & Business”, 2000, nr 12

398. Dlaczego Splendor Solis? [o A.Urbanowiczu], „EXIT”, 2000, nr 4

399. Dzieła z magazynu (cz. III), „Kalejdoskop”, 2001, nr 1

400. Jak opanować trwogę? Według Natalii LL, „Art & Business”, 2001, nr 1

401. Początki [wstęp], Czego nie widać, co widzę. Grafika, Galeria ZPAP, Łódź,, (kat., wydruk kom.)

402. Rytm natury. Rozmowa z Zygmuntem Rytką, „Gazeta Malarzy i Poetów 2001, nr 1

403. Oblicza wsi poleskiej w twórczości Józefa Szymańczyka, „Fotografia”, 2001, nr 1, [poprawiona wersja tekstu z 1992 r.]

404. Dokąd zmierza fotografia cyfrowa?, [wstęp] Cyberfoto 2001. IV Ogólnopolski konkurs fotografii cyfrowej, Regionalny Ośrodek Kultury, Częstochowa 2001, (kat.)

405. O Biennale Fotografii uwag kilka, „Format”, 2000, nr 4,

406. Jak ze snu... [wstęp], Bogdan Konopka. Rekonesans, Galeria Fotografii pf, Poznań, kwiecień 2001 (kat.) oraz Bogdan Konopka. Rekonesans. Fotografia, Galeria Pusta. Górnośląskie Centrum Kultury, 2001 Katowice, (kat.).

407. Na scenie 2000, W: Marcin Nowak. Obrazy, obiekty, instalacje, filmy, BWA Piotrków Tryb., 2001, (kat.)

408. Mówić własnym słowem. O grafikach Wiesława Przyłuskiego, W: Wiesław Przyłuski. Vermillon. Rzeźba, grafika, Muzeum Sztuki, łódź IV-V 2001 (kat.)

409. Dziewięć albo czym może być sztuka, w: Nine, Artists House. Arhus Art Building i Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Łódź 2001, (kat.)

410. Wniknięcie w strukturę [wstęp], Dominik Pabis. Cognosce te ipsum – Poznaj samego siebie, Galeria FF, Łódź 2001, (kat.)

411. Tomasz Tatarczyk. Droga, „Art & Business”, 2001, nr 6

412. Wilno Jana Bułhaka (1912-1919), W: Wilno w fotografiach Jana Bułhaka, Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta, Gorzów Wlkp. 2001, (kat. wyst.)

413. Zatrzymać czas w tajemniczy, pełen przekazu sposób. O fotografiach Jessyki Ferguson [wstęp], Jesseca Ferguson. Fotografia, 2001 Katowice, Galeria Pusta,, (kat. wyst.)

414. Umiar i dyscyplina, czyli więcej niż talent [o L. Wesołowskim], „Fotografia” 2001, nr 2

415. Cielesność ciała w Muzeum Sztuki, „Odra” 2001, nr 7-8

416. Metaforyczne opowieści Jana Saudka, „Art & Business” 2001, nr 9

417. Stanisław Fijałkowski. Mądrość sztuki, „EXIT” 2001, nr 3

418. Dotyk poznania w Galerii na Odwachu, „Fotografia” 2001, nr 6,

419. Utrwalić czas. Wyjść poza ograniczenia fotografii, w: Czas w fotografii. Czas fotografii, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 2001/2002, (kat. wyst.)

420. Walka Jakuba z Aniołem. Rozmowa z Janem G. Issaieffem, „EXIT”, 2001, nr 4

421. O wartościowaniu w fotografii. Kilka uwag, „Kwartalnik Fotografia” 2001, nr 7, s. 5 oraz w: Artee czyli esencja młodej sztuki w Polsce. Fotografia, BWA Kielce, 2006 (broszura),

422. Fotografia polska lat 90. Przemiany, tendencje, twórcy, w: Wokół dekady. Fotografia polska lat 90., Muzeum Sztuki, Łódź 2002, (kat. wyst.).

423. Fotografia lat 90. na świecie. Miejsce fotografii polskiej, w: Wokół dekady. Fotografia polska lat 90., Muzeum Sztuki, Łódź 2002, (kat. wyst.).

424. [wraz z M. Wicherkiewicz] Kalendarium najważniejszych wystaw fotograficznych i interdyscyplinarnych w Polsce i za granicą w latach 1989-2001 (wybór), w: Wokół dekady. Fotografia polska lat 90., Muzeum Sztuki, Łódź 2002, (kat. wyst.) oraz 22 noty o fotografach.

425. Wokół dekady. Brakujące ogniwa, personalne wybory, W: Fotografia lat 90/ Czas przemian czy stagnacji?, Muzeum Sztuki w Łodzi i Galeria FF, Materiały z sympozjum towarzyszącego wystawie Wokół dekady. Fotografia polska lat 90., (red. K. Jurecki, Łódź 2002

426. Wniknięcie w strukturę. Debiut Dominika Pabisa w Galerii FF w Łodzi, „Kwartalnik Fotografia” 2001, nr 8

427. About Evaluating in Phtography, „IMAGO” 2002 Winter, nr 13

428. Obecny status fotografii cyfrowej [wstęp], w: Cyberfoto 2002, Regionalny Ośrodek Kultury, Częstochowa 2002, (kat. wyst.)

429. Utrwalić czas, „EXIT” 2002, nr 1

430. O fotografii Patrycji Orzechowskiej [wstęp], Patrycja Orzechowska (fotografia), Galeria STS, Sopot 2002 (kat. wyst.)

431. Portrety Krzysztofa Gierałtowskiego [wkładka], Oczyma Krzysztofa Gierałtowskiego. Polacy, portrety współczesne. Fotografie, Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2002, (kat. wyst.)

432. Historia fotografii polskiej do 1990 (http: www.culture.pl)

433. Autoportrety? [nt. Michała Szlagi] „Fotografia” 2002, nr 9

434. Status abstrakcji [nt Ewy Pełki], „EXIT” 2002, nr 2

435. Fotograficzna rzeźbiarskość Tomasza Komorowskiego, [wstęp] Tomasz Komorowski, Galeria FF, Łódź, IX-X 2002, (kat. wyst.)

436. Rzecz o Rogulusie / About Rogulus, „EXIT” 2002, nr 3

437. Tożsamość / Identity [o P. Orzechowskiej], „EXIT” 2002, nr 3

438. Siła koloru, [wstęp], Joanna Zastróżna, Galeria FF, Łódź, X 2002, (kat. wyst.) oraz Siła koloru. O fotografii i Joanny Zastróżnej, „Fotografia”, 2003, nr 12

439. Nowe aspekty „fotografii ulicznej” w koncepcji Roberta Walkera, „Format” 2002, nr1-4

440. W tonącej Łodzi?, „EXIT”, 2002, nr 4

441. Krzysztof Cichosz i fotograficzne „obrazy”, „Kalejdoskop”, 2003 nr 3

442. Od reportażu i fotografii socjologicznej do humanistycznej fotoinstalacji. Rozmowa z Krzysztofem Cichoszem, W: Fotoinstalacje Krzysztofa Cichosza, Muzeum Sztuki, Łódź 2003, (kat. wyst.)

443. Die fotografischen Masken Witkacys, w: Der neue Staat. Zwischen Experiment und Repräsentation. Polnische Kunst 1918-1939, Leopold Museum, Wien 2003, (kat. wyst.) oraz Maski Witkacego, „Exit“ 2003 nr 4

444. Medytacje, [o Marku Zygmuncie], „EXIT“ 2003, nr 1

445. Jak malować obrazy? Uwagi o twórczości Leszka Bartkiewicza, W: Leszek Bartkiewicz. Malarstwo. Piony i poziomy, prace z lat 1995-2002, Galeria Anna Iglińska, Kraków 2003 (kat. wyst.)

446. Nowoczesność i eklektyzm [o Cichoszu], „EXIT“ 2003, nr 2

447. Skończoność w nieskończoności. Rozmowa z Romanem Opałką, „EXIT“ 2003, nr 3

448. Grzegorz Przyborek [frag. wywiadu], „Fotopozytyw”, 2003 nr 11

449. Warsztat Formy Filmowej a grupa Łódź Kaliska, „Fotografia” 2003, nr 11

450. Heliografika Karola Hillera, „Fotografia” 2003, nr 12

450. Przełamywanie stylu Ryszarda Horowitza?, w: Cyberfoto 2003. VI Ogólnopolski Konkurs Fotografii Cyfrowej, RCK, Częstochowa 2003, (kat. wyst.)

451. „Wywiad publiczny” ze Zbigniewem Liberą, „Orońsko. Kwartalnik Rzeźby”, 2003 nr 4

452. „Mistrzowie” i „Pozytywy” według Libery, „Orońsko. Kwartalnik Rzeźby”, 2004 nr 1

453. Cyfrowość świata musi się spełnić!, w: Cyberfoto 2004. VII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Cyfrowej, RCK, Częstochowa 2004, (kat. wyst.)

454. Dwa oblicza [o A. Batorze] oraz Wokól Oneironu, „Exit” 2004, nr 1

455. Od konceptualizmu do „fotografii inscenizowanej” „Exit” 2004, nr 2

456. Wewnętrzny dziennik uczuć [o I.Zjeżdżałce] „Exit”, nr 2, oraz Ireneusz Zjeżdżałka: Jurnal de suflet / Soul Diary, „Artphoto. Contemporary Art. Magazine” [Bukareszt], 2003 nr 4

457. Laleczki [o M. Hueckel i A. Serafin], „Exit”, 2004 nr 3, oraz Hueckelserafin: The Dolls. „Imago” [Bratysława] 2005 nr 19

458. Czego oko nie widzi [o B. Konopce], „Exit” 2004, nr 3

459. Wywiad Krzysztofa Jureckiego z Natalią LL, w: Natalia LL. Texty, BWA, Bielsko-Biała, 2004, oraz Sztuka jest dla mnie rodzajem mistycznego przeżycia, „Fotografia”, 2003, nr 13

460. [glossa] Witakcy, Autoportrait multiple en costume militaire, vers 1915-1917, w: “Les trois mousquetaires”. Witkacy, Schulz, Gombrowicz, Kantor, Musée des beaux-arts de nancy, Nancy 2004, kat. wyst., oraz Witkacy – Portret wielokrotny, “Fotografia” 2005, nr 17

461. [Noty do dzieł] Jan Bułhak, Anton Stankowski, Aleksander Krzywobłocki, Vilém Reichmann, František Vobecký, Christian Boltanski, W: 111 dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2004

462. Początki konceptualizmu w fotografii polskiej, w: Wiesław Hudon. Artysta w podróży. Fotografie z lat 1969-2004, Muzeum Sztuki, Łódź 2004, kat. wyst. oraz „Fotografia” 2004, nr 16

463. Adept Becherów [o W. Polaku], „Fotografia”, 2004, nr 16

464. Artysta w podróży mentalnej [o W. Hudonie] „EXIT“ 2004, nr 4

465. O najnowszej twórczości Tomasza Sikory, w: Tomek Sikora. Nie do wiary do pary, Galeria FF, Łódź 2004, (kat. wyst.)

466. Łódź Kaliska. Prawdziwa historia? „Exit” 2005, nr 1 oraz The Łódź Kaliska Group Art (1979-2004), „Imago” [Bratysława] 2005 nr 19, s. 60 [wersja zmieniona]

467. Książka o Natalii, „Exit” 2005, nr 1, .

468. Pustka jest formą. Forma jest pustką. Na marginesie działań artystycznych Andrzeja Dudka-Dürera [rozszerzona wersja tekstu pod tym samym tytułem] „Fotografia” 2005, nr 17

469. W neopiktorialnym stylu [o Leszku Żurku], „Fotografia” 2005, nr 17,

470. Nie tylko Laleczki, [wstęp], Hueckelserafin. Morfy, Laleczki. Zamiana II, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2005, (kat. wyst.)

471. Gdzie jest miejsce dla fotografii cyfrowej?, w: Cyberfoto 2005. VIII Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej, RCK, Częstochowa 2005, (kat. wyst.).

472. Co może wyniknąć z Kwadratu? [wstęp], Kwadrat. Chaberek, Łapiński, Wilczyk, Woś, Żurek, Galeria 2piR, Poznań, 2005, (kat. wyst.)

473. New Pop Łodzi Kaliskiej, „Orońsko” 2005, nr 1-2

474. Kobieta jest światem słonecznym, „Exit” 2005, nr 2

475. Fragtoryzacja świata [rec. książki E. Łazikowskiego], „Exit” 2005, nr 2

476. hueckelserafin: Morfy, „Kwartalnik Fotografia” 2005, nr 18 oraz Skupina Hueckelserafin – Morfy / Hueckelsearfin group – Morphs, W: Mesiac fotografie / Month of Photography, Bratislava, November 2005, (cat.)

457. Sztuka jest formą medytacji / Art. is a Form of Meditation „Exit“ 2005, nr 3

458. Kwadrat / The Square, „Exit“ 2005, nr 3

459. Kak sfotografirowat polskoje prawosławie / How to photograph Polish orthodox christianity, w: A. Radziukiewicz, Swet iz Wastoka / Light from the East, kat. wyst. Białystok 2005, oraz „Kwartalnik Fotografia” 2006 nr 21

460. Nova Biała „Exit”, 2005, nr 4

461. Przestrzenie fotografii [rec. z książki] „Exit” 2005, nr 4

462. Badanie psychiki społecznej. O fotografii Danuty Kuciak, „Kwartalnik Fotografia”, 2005, nr 19.

462. Egzystencje [rec. z wystawy], „Kwartalnik Fotografia”, 2005, nr 19

463. Naomi Rosenblum, Historia fotografii światowej, Bielsko-Biała 2005 [rec.], „Kwartalnik Fotografia” 2005, nr 20

464. Neofeministyczna wersja koncepcji „fotografii ubogiej” [wstęp], Hueckelserafin. Pomiędzy, Galeria FF, Łódź 2006, (kat. wyst.)

465. Krzysztof Wodiczko. O źródłach twórczości i potrzebie mitologizowania, w: W stronę innego. Obserwacje i interwencje, pod red. St. Rukszy, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 2006, (kat. wyst.)

466. W latach 70...– dokument i inscenizacja „Format” 2005, nr 48

467. W poszukiwaniu stabilności [o M. Samborskiej] „Exit” 2006, nr 1

468. The Best, [o A. Orlikowskiej] „Exit” 2006, nr 1

469. Co zmienia się w fotografii cyfrowej?, kat. wyst. w: Cyberfoto 2006. IX Międzynarodowy Konkurs Fotografii cyfrowej, RCK, Częstochowa 2006, oraz „Biuletyn Fotograficzny” (skrót), 2006 nr 6

470. Co wyniknęło z konfrontacji w latach 90.?, w: XXXIII Konfrontacje Fotograficzne, kat. wyst., Gorzów Wlkp., 2006

471. Moje ogrody... Leszka Żurka i Proces naturalny... Ireneusza Zjeżdżałki, w: Moje ogrody... Leszka Żurka i Proces naturalny... Ireneusza Zjeżdżałki, folder wystawy, Galeria Akademicka, WSSiP w Łodzi, 2006

472. Chica Sylwii Kowalczyk, „Kwartalnik Fotografia”, 2006 nr 20

473. Śląska melancholia [o J. Wierzbickim], „Kwartalnik Fotografia”, 2006 nr 20

475. Młodość/starość [o M. Dmowskiej] „Exit”, 2006, nr 3

476. Wyzwolone fotografie Andrzeja Jerzego Lecha, „Biuletyn Fotograficzny”, 2006 nr 10

477. Akt w fotografii czeskiej XX wieku. Pytania o jego specyfikę, w: Sesja. Punkt widzenia. Fotografia ciała, opr. red. M. Janczyk i I. Święch, MHF, Kraków 2006

478. Dziennik podróżny, [o A. Lechu] „Exit”, 2006, nr 4

479. Pictorialism, Modernism and Avant-Garde of Polish Photography In the 20th Centuary and at the Begining of the 21st Centuary. Traditions, Continuations, Changes, “Imago” 2006 Summer, no. 22

480. Andrzej Dudek-Dũrer. O nekonečnej ceste \ O the never-ending road, w: Mesiac fotografie \ Month of photography, cat. exhibtion, November 2006, Bratislava

481. Świat jako niekończąca się re\konstrukcja [o D. Ducruet], „KF” 2006 nr 23

482. Realność infernum? [o J. Zastróżnej], „KF” 2006 nr 23

482. Koń jest taki, jakim go widzimy?!, „Exit”, 2007 nr 1

483. Przyszłość fotografii cyfrowej, w: Cyberfoto 2007, X Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej, kat. wyst. , RCK Częstochowa 2007

484. Rozważania o Chicas, w: Sylwia Kowalczyk. Chicas, kat. wyst., Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, s. 3-12.

485. Ku nowemu horyzontowi [o M. Brzezińskim] „Exit”, 2007, nr 2

486. Materia obrazu [o Krystynie Zielińskim], Exit” 2007, nr 2

487. Three show of Monika Dmowska, „Imago” 2007 no 23, s. 62

488. Andrzej Jerzy Lech: Travel Diary, „Imago” 2007 no 23, s. 62

489. Świat według Magdaleny, Samborska Liturgia przedmiotu, kat. wyst., Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2007, s. 3-5.

490. Dwie drogi w twórczości Diane Ducruet, w: Diane Ducrut. Pasażerowie i inne fotografie, kat. wyst., Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2007, s. 3-12

491. Gry z własnym ciałem [o E. Świdzińskiej], „Exit”, 2007 nr 4, s. 4642

492.Kłopoty z Natalią, "KF" 2007, nr 23, s.79-80

493.Teoria sztuki a fotografia, "KF", nr 23, 88-90

494. W poszukiwaniu istoty..., Sywia Karolina Knop. „Stan skupenia”. Fotografia, kat. wyst., Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2007, s. nlb 

495. O problemie fotografii pt. TWOONE, Grzegorz Zygier. Twoone, kat. wyst., Muzeum UJ, 2007, s. 5-9 oraz „Kwartalnik Fotografia” 2008 nr 24-25, ss. 36-38 

496. Rok 2007. Pod znakiem Billa Violi, „Biuletyn Fotograficzny. Świat Obrazu”, 2008 nr 1-2, s. 4-10 

497. Etos i mit w fotografii współczesnej, cz. 1. etos, „Biuletyn Fotograficzny. Świat Obrazu”, 2008 nr 1-2, s. 90-95 

498. Etos i mit w fotografii współczesnej, cz. 2, „Biuletyn Fotograficzny. Świat Obrazu”, 2008 nr 3, s. 77-79 

499. Joanna Zastróżna: Demony każdy ma swoje [rozmowa z K.Jureckim], „Biuletyn Fotograficzny. Świat Obrazu”, 2008 nr 3, s. 14-21 

500. Sleepwalker. Ken Matsubara, „KF“ 2008 nr 24-25, s. 42-43 

501. O niematerialności [K. Majak], „Exit“, 2008, n1, s. 4738 

502. Pluralizm znaczy różnorodność świata i uczuć [wstęp], Cyberfoto,  RCK, Częstochowa  2008, kat. wyst., s.nlb 

503. Łodzi Kaliskiej walka z demonami historii, „Biuletyn Fotograficzny. Świat Obrazu”, 2008 nr 4 

504. Czekając na nowy idiom fotografii [o M. Zygmuncie], „Biuletyn Fotograficzny. Świat Obrazu”, 2008 nr 5, s. 84-87 

505. Miejskie pejzaże Johna Davisa [wstęp], Miejskie pejzaże Johna Davisa, Galeria „pf”, Poznań, 2008, s. nlb. 

506. Czy możliwy jest dialog na Ziemi Urlo?, w: Dialog w żywiole wyobraźni, red. J. Stranz, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2008 

507. Do światła [o Zb. Treppie], „Exit”, 2008, nr 2, s. 4810-4813 

508. Naśladowcy i kontynuatorzy. Bułhak i estetyka piktorializmu, „Biuletyn Fotograficzny. Świat Obrazu”, 2008 nr 7-8, s. 44-53  

509. Krasnoludki, karabiny i neony [o S. Tomanie], „Exit” 2008, nr 3, s. 4906 

510. Styl i historia fotografii Eryka – Ireneusza Zjeżdałki (1972-2008), „Biuletyn Fotograficzny. Świat Obrazu” 2008, nr 9, s. 39-45. 

511. Sztuka-fotografii według Stanisława J. Wosia, [wstęp] Stanisław Woś. Pejzaże Wyśnione – Pejzaże Wymyślone, Galeria „FF”, Łódź 2008, kat. wyst., s.nlb 

512. Budzenie się grozy. Aspekty fotografii polskiej lat 30. XX wieku i podczas II Wojny Światowej, http://kulturaenter.pl/03sw2.html [2008, poprawiona wersja tekstu z 2005]

513. Pojecie nowego dokumentu w Polsce – rok 2006, „Format” 2008, nr 54, s. 36-37 

514. Miesiąc fotografii w Bratysławie (2007), „Format” 2008, nr 54, s. 88 

515. Chiny na horyzoncie!, „Kwartalnik Fotografia” 2008, nr 26-27, s. 10-14 

516. Żegnamy Eryka!, „Kwartalnik Fotografia” 2008, nr 26-27, s. 22-28 

517. Najnowsza sytuacja obrazu cyfrowego, „Biuletyn Fotograficzny. Świat Obrazu", 2008 nr 11 

518. Upadki Andrzeja Lachowicza, http://www.obieg.pl/recenzje/4166 [2008]

519. Powrót do....[o S. Wosiu]., Galeria pod Arkadami, MOK, 2008 Łomża, s. nlb, kat. wyst. 

520. Jak ukazać problemy sztuki XX wieku? Otwarcie ms2 w Łodzi, "Kultura Enter" [Lublin], http://kulturaenter.pl/05ms2.html 

521. Leszka Bartkiewicza walka z malarstwem? Galeria 13 Muz, Szczecihttp://www.galeria.klub13muz.pl/archiwum/leszek_bartkiewicz/tekst 

522. Staszka Wosia rozważania o dzieciństwie, „Exit” 2008, nr 4, 4996-4999 

523. Aspekty fotografii polskiej z początku XXI wieku, http://www.galeriaff.infocentrum.com/  

524. Iluzja albo konkret. Rzecz o Mikołaju Smoczyńskim (1955-2009), "Kultura Enter", http://www.kulturaenter.pl/07sm01.html 

525. 18. rok Mesiaca Fotografie w Bratysławie, "Kwartalnik Fotografia" 2009, nr 29, s. 67-70. 

526. 30 lat galerii Forum Fotografii, "Kwartalnik Fotografia" 2009, nr 29, s. 82-83. 

527. Autoportrety emocjonalne [o M. Hueckel], „Arteon" 2009, nr 2, s. 34-35.  

528. 4 razy Toruń, „Skład” [Lublin, XII 2008], http://numer.art.pl/art.php?mid=49&pid=86 

529. Dylematy “nowego dokumentu” [o wystawie W. Wilczyka Niewinne oko nie istnieje, “Obieg”, http://www.obieg.pl/recenzje/8293 [od 25.02.2009] oraz Panie Adamie! [odpowiedź na polemikę A. Mazura] oraz „KF” 2009, nr 29. 

530. Artysta osobny [o M. Piaseckim], “Exit” 2009, nr 1, ss. 5070. 

531. Gdzie jest sztuka? [rec. o książce S. Marca], “Exit” 2009 nr 1, s. 5090. 

532. O niej, czyli o kim? Fotografie Teresy Gierzyńskiej, “Obieg”, http://www.obieg.pl/recenzje/9197 

533. [bez tytułu o K. Majak], w: Usadowienie, w: 5. Międzynarodowy festiwal sztuki wizualnej inSPIRACJE/Space, Szczecin 2009, kat. wyst., s. 87. 

534. Autoportrety wobec śmierci, Karolina Aszyk. Przejście, Galeria “FF”, kat. wyst., Łódź, kwiecień 2009. 

535. Co wynika z mandali? [o J. Leśniaku], „KF” 2009, nr 29, s. 62 

536. Jabłko, sad i taniec [o K. Majak], „KF” 2009, nr 29, s. 94. 

537. Co przeczuwa Zwiadowca?, „Exit” 2009, nr 2.

538. Ulotny znak. Kilka uwag o fotografii Mikołaja Smoczyńskiego, Mikołaj Smoczyński Przedstawienia ukryte i inne fotografie, s.nlb, kat. wyst., Galeria Rybna 4, Lublin, czerwiec 2009 

539. Skryte przedstawienia [o M. Smoczyńskim], „Arteon” 2009, nr 8, s. 37.  

540. Między ekspresją a fotorealizmem [o malarstwie Ewy Bloom-Kwaitakowskiej], „Exit” 2009, nr 3, s. 5244. 

541. Szara pamięć Bogdana Konopki, Exit” 2009, nr 4, s. 5330. 

542. Czechy oraz Pamięć przetworzona. Miesiąc fotografii w Krakowie, „KF” 2009, nr 30, ss. 67-69. 

543. Michała Brzezińskiego refleksje o modernizmie, „Opcje” 2009, nr 2, ss.58-61. 

544. Nowy kanon neoawangardy lat 70., "Obieg", 2009, http://www.obieg.pl/książki/16434  

545. Twoone, czyli o istocie fal morskich, w: Grzegorz Zygier. Twoone Sea, Galeria Olympia, Kraków 2009, s.nlb., (kat. wyst.) 

545. Twórczość Ireneusza Zjeżdżałki w kontekście teorii i praxis fotografii polskiej końca XX i początku XXI wieku, W: Ireneusz Zjeżdżałka. Fotografie, red. M. Szymanowicz, Września 2009.

546. Laboratorium rzeczywistości [ o Mateuszu Pęku], „Exit” 2010, nr 1., s. 5416-5419 

547. Obóz koncentracyjny według Libery, „Kwartalnik Fotografia” 2010, nr 32, s. 90-92. 

548. Co zrobić z „Gośćmi”?, „Arteon” 2010, nr 4, s. 28-29. 

549. Iluzja czy rzeczywistość, w: Grzegorz Zygier. Twoone od cienia do fal, ODA, Piotrków Trybunalski, s. 3, (kat. wyst.).

550. Czym jest dzisiaj portret? Na przykładzie konkursu z Koła, w: Portret 2010. IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny – Koło, Kielce 2010 (kat. wyst.).

551. Przestrzenie wewnętrzne. O „archetypie fotografii”. Joachim Froese, Ken Matsubara, Grzegorz Przyborek, w: Archetyp fotografii. Joachim Froese, Ken Matsubara, Grzegorz Przyborek, CSW Łaźnia, Gdańsk 2010 (kat. wyst. pol.-ang).

552. Czym jest wyobrażenie Polesia w fotografii Józefa Szymańczyka?, w: Józef Szymańczyk: między fotografią zakładową a “fotografią ojczystą”. Polesie lata 30. XX wieku, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2010 (kat. wyst.).

552. O leśniakach, „Exit” 2010 nr 2, s. 5502

553. Który Paweł Kwiek?, „Exit”2010, nr 3, s. 5538

554. Filozofia processingu [o A. Sierze], 22.07.2010, www.o.pl, http://magazyn.o.pl/2010/filozofia-processingu-krzysztof-jurecki/

555. Robert Morris nie tylko w wersji minimal artu, 26.08.2010, www.o.pl, http://magazyn.o.pl/2010/robert-morris-nie-tylko-w-wersji-minimal-artu/

556. Kolekcja czy problem seksu i śmierci? [kolekcja C. Pieczyńskiego w PGS w Sopocie], 15.09.2011, www.o.pl, http://magazyn.o.pl/2010/oh-no-not-sex-and-death-again-cezary-pieczynski-pgs-sopot/

557. Konceptualizm w fotografii polskiej, 20.10.2010, www.o.pl, http://magazyn.o.pl/2010/konceptualizm-medium-fotograficzne-focus-biennale-w-lodzi-krzysztof-jurecki/

558. XX Miesiąc fotografii w Bratysławie – kolejny sukces, 01.12.2010, www.o.pl, http://magazyn.o.pl/2010/xx-miesiac-fotografii-bratyslawa-krzysztof-jurecki/

559. W kręgu siebie [o K. Karczmarz], „Exit” 2010, nr 4 

600.  Najważniejsze koncepcje fotografii miasta po 1945 roku w Polsce, w: Obrazy miasta. fotografia pomiędzy dokumentem a dziełem sztuki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010

601. Przekroczenia przed eksplozją, [o Keymo], „Exit” 2011, nr 1

602. Analiza mediów. Przekroczenia strukturalizmu w kierunku….[o Wojciechu Bruszewskim], 21.01.2011, www.o.pl, http://magazyn.o.pl/2011/wojciech-bruszewski-fenomeny-percepcji-galeria-wozownia-torun/

603. Władysław Strzemiński w MS2. Udane przewartościowanie, www.o.pl, http://magazyn.o.pl/2011/wladyslaw-strzeminski-muzeum-sztuki-w-lodzine-przewartosciowanie/ [ 02.17.2011] 

604. W stronę ogłupienia? Ale nie tylko!  www.o.pl, http://magazyn.o.pl/2011/podsumowanie-roku-2010-sztuki-wizualne-krzysztof-jurecki/ [ 29.03.2011] 

605. Wielowymiarowość i mistyka polskiego prawosławia, w: Tadeusz Żaczek. Rzeczywistość i niezwykłość polskiego prawosławia. Fotografie z lat 1987-2010, kat. wyst., s.nlb, Galeria Wozownia, luty-marzec 2011

606. Czy telefonem można zrobić sztukę?, w: Kobiece komórki, Anna Musiałówna, Jolanta Rycerska, Basia Sokołowska, kat. wyst., s.nlb, Stara Galeria ZPAF, Warszawa, marzec 2011

607. Odkrywanie Innego w sobie?, w: Katarzyna Karczmarz, 4-wymiar, kat. wyst., s.nlb, Świdnicki Ośrodek Kultury, Galeria Fotografii, kwiecień 2011

608. The History of European Photography 1990-1938, “Arteon” 2011, nr 4 , s. 29

609. Twórczość Waldemara Jamy w XXI wieku, w: Waldemar Jama. Fotografie i …, kat. wyst., s.nlb., Galeria „FF”, Łódź 2011, marzec-kwiecień

610. Przesunięcie. 10. Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi, http://magazyn.o.pl/2011/przesuniecie-10-miedzynarodowy-festiwal-fotografii-w-lodzi/ [27.05.2011]

611. Świat luster i odbić jako realność świata [o L. Demidowskim], http://magazyn.o.pl/2011/swiat-luster-lucjan-demidowski-lublin-fotografia/ [30.06.2011].

612. Pojęcie i przemiany dokumentu w fotografii Andrzeja Jerzego Lecha (1978–2011), http://magazyn.o.pl/2011/pojecie-i-przemiany-dokumentu-w-fotografii-andrzej-jerzy-lech-krzysztof-jurecki/, [10.12.2011]

613. Realność i znikanie [o L. Żurku], "Exit" 2011, nr 2

614. Marcelo. Kino prywatne – estetyka błędu i absurdu, Marcelo między ludyzmem a absurdem. Filmy video, obiekty, koncert, Galeria Manhattan, Łódx, 25.02.-07.03.12, plakat do wystawy

615. Historia fotografii w Polsce 1839-2009,  "Exit" 2011, nr 2

616. Gdzie jest sztuka? [wstęp], II Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych "Twórczość Młodych - Odbicie Istnienia 2011", galeria "debiut", Gdynia 2011, kat. pol.-ang.

617. Joanna Zastróżna. A demony każdy ma swoje [rozmowa z J. Zastróżną], W: zastrozna.asia, PGS, Sopot, 08.03-24.04.2011, kat. pol.ang.

618. Trwanie czy powtarzanie historii? [wstęp], Cyberfoto 2011. XIV Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej, RCK Częstochowa, 29.04-15.05.2011, kat. pol.-ang.

619. Portrety intencjonalne [wstęp], Dominik Figiel. Łódź na powiekach, 09-30.06.2011, Galeria Kawiarnia, ŁDK Łodź, kat.

620. Zrozumieć i być z sacrum [wstęp], W: Andrzej Różycki - bycie z sacrum, Galeria Wozownia, Toruń, 29.07-14.08.2011, kat. pol-ang.

621. Różnica i porównanie, czyli tematy z Afryki [wstęp], Andrzej Zając & Piotr Tymochowicz, Galeria PASJA, Chełm Lubelski, czerwiec-lipiec 2011, kat.pol.-ang.

622. Horyzont wideo, w: Michał Brzeziński:: Fake art, Galeria Sztuki Wspołczesnej BWA Sokól, Nowy Sącz, 10.11-11.1212, kat. pol.-ang.

623. Wszystko jest godne poezji i fotografii..., W: Tomasz Sobieraj. Obiekty banalne/Banal Objects, 03.09-24.10.2011, Fotoseptiembre USA - Safoto International Photography Festival, kat. wyst. pol-ang, wydawca Edistions Sur Ner, Łódź oraz "Migotania. Gazeta Literacka", 2011 nr 3/4 s. 49.

624. Underground undergroundu sceny łódzkiej lat 80.-90.? Wyróżniki i sytuacjonizm, w: L-Und. Łódzka scena podziemna 1985-1995. Obowiązkowy appendix, Galeria Manhattan, 17.06-17.07.2011, kat. wyst.

625. L-Und, "Exit" 2012, nr 3.

626. Nowe odkrywanie Witkacego. I nie tylko…, http://magazyn.o.pl/2011/stanislaw-ignacy-witkiewicz-stefan-okolowicz-krzysztof-jurecki/, [14.12.2011]

627. Proza i poezja w fotografii Sobieraja  Exit" 2011, nr 4.

628. Nagroda im. Katarzyny Kobro dla Zygmunta Rytki i wynikające stąd nieporozumienia, http://magazyn.o.pl/2012/nagroda-im-katarzyny-kobro-zygmunt-rytka-krzysztof-jurecki/, [04.01.2012]

629. Tylko lustra? [o L. Demidowskim],  Exit" 2012, nr 1.

630. Podsumowanie roku 2011 w kulturze wizualnej, http://magazyn.o.pl/2012/krzysztof-jurecki-podsumowanie-roku-2011-w-kulturze-wizualnej/, [14.03.2012]

631. Sprawy bieżące [Prace z pracowni fotografii dra P. Komorowskiego WSSiP], http://magazyn.o.pl/2012/krzysztof-jurecki-sprawy-biezace/, [28.3.2012]

632. Dwa cykle, które zmienią fotografię w Łodzi?[wstęp], Tomasz Sobieraj. Theatrum prefunberis, Galeria FF, Łódź, 24.02-24.03.12, kat. pol.-ang.

633. Nowy rodzaj twórczości? [wstęp],  Cyberfoto 2011. XV Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej, RCK Częstochowa, 27.04-25.05.2011, kat. pol.-ang.

634. Między realnością a postsurrealnością [wstęp], Galeria FF, Łódź, 30.03-21.04.12, kat. pol-ang.

635. Szukanie igły w stogu siana, 10 lat Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Portret w Kole 2002-2011, Urząd Miejski, Koło 2012.

636. Na krawędzi,  "Exit" 2012, nr 2.

637 Retrospektywnie [kat. o Mikołaju Smoczyńskim],  "Exit" 2012, nr 2.

638. Dwie koncepcje sztuki portretowania [wstęp], W: Sylwia Kowalczyk. Portrety - obiektywizacja czy surrealizacja?, Galeria Wozownia, Toruń, maj 2012, kat. pol.-ang.

639. O czym śnią symbole? O cyklu Gespinste, Corinna Streitz. Gespinste/Urojenia. MOK, Koło, maj-czerwiec 2012, kat. pol-ang.

640. Kiedy nastąpiła przemiana w formule auto/portretu w Polsce, Co kryje się na dnie oka? W kręgu auto/portretu z przełomu XX/XXI wieku ?/ What's hidden on the bottom of an eye? Self/portrait at the turn of 21-st centaury,  kat. wyst., Galeria Wozownia, Toruń, 27.07-02.09, 2012

641. Poszukiwanie "prawdy bycia". O fotografii Tomasza Sobieraja, "Migotania. Gazeta Literacka" 2012, nr 2, s. 46.

642. Tym razem zdecydowanie Kraków, "Exit" 2012, nr 3, ss.6188-69191

643. Wszystko, czyli obraz i i obrazy,  "Exit" 2012, nr 3, s.6242.

644. Sztuka fotografii według Stanisława J. Wosia.  Stanisław J. Woś, Wywiedziony z ciemności i ze światła. In memoriam, Suwałki 2012.

645. Andrzej J. Lech. CITÁTY Z JEDNEJ REALITY / QUOTES FROM ONE REALITY. FOTOGRAFIE / Z ROKOV 1978 – 2010 p.18, w: 22. Mesiac Fotografie/22nd Month of Photography, Braislava, 2012, (cat.).

646. Znaczenie fotografii Lewczyńskiego / The meaning of Photography by Lewczyński ,  "Exit" 2012, nr 4, s. 6318.

647. Jak opisać istnienie wszechświata? / How to Describe the Existence of Universe?,   "Exit" 2012, nr 4, s. 6322.

648. Zjawisko Kultury Zrzuty (ok. 1981-1990) a kryzys neoawangardy polskiej, w:  5 x Busza. Dokumentacja pięciu edycji Festiwalu Sztuki im. Jerzego Buszy Random in Radom (2007-2011), red. K. Bochyński, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, Radom 2012.

649. Przed czy po Apokalipsie?, [w] Tomasz Sobieraj. Za bramami ziemi obiecanej, Łódź 2013, ss. 107-110.

650. Rozmowa z Markiem Rogulskim [frag. z książki Poszukiwanie sensu fotografiii..., ], [w:] Rogulus. Marek Rogulski, Gdańsk 2011.

651. Szczekacz – najwybitniejszy uczeń Strzemińskiego?, http://magazyn.o.pl/2013/krzysztof-jurecki-szczekacz-najwybitniejszy-uczen-strzeminskiego/

652. Co opowiada lustro? Natalia LL laureatką nagrody im. Katarzyny Kobro za rok 2012, http://magazyn.o.pl/tag/natalia-ll/

653. Fotograf ciszy. Konwencja „nowego piktorializmu”, galeria "FF", Łódź 2013, folder do wystawy, s. nlb oraz http://www.galeriaff.infocentrum.com/

Portret jako utrwalenie i zrozumienie, Moje miejsce już tam. Michał Zieliński, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Centrum sztuki Współczesnej, Galeria Andrzeja Strumiłly, 2012, kat.

654. Eksperymentatorzy , performance, inne widzenie świata, pogranicza fotografii w kontekście 65-lecia ZPAF, w: Historia, teraźniejszość i współczesne dylematy fotografii, ZPAF, Wrocław 2012

655. Reportaż i dziennikarstwo fotograficzne w latach stanu wojennego, [w:] Pokolenia '80 - Polityczny protest? Artystyczna kontestacja? Niezależna twórczość młodych w latach 1980-89,  red. T. Boruta, IPN, Rzeszów 2012, kat. wyst.

656. Między alchemią a iluzją, "Exit" 2013, nr 1.

657. Ukryta Dekada,  "Exit" 2013, nr 1.

658. Grzegorz Zygier Perfo∙racje i Twoone, w: 2012, MOS, Gorzów Wlkp., 2012, kat. wyst.

660. Czy możliwa jest integracja?, WIKTOR SKOK. TEO \\ ZBNC – INGERENCJA, [folder, wyd. prywatne].

661. Medytacja jako sztuka. sztuka jako forma schronienia, w: Interakcje. Międzynarodowy Festiwal Sztuki, Piotrków Trybunalski 2012.

662. Ścieranie się prądów artystycznych i kulturowych [wstęp],  Cyberfoto 2013. XVI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji, ROK, 26.04-24.05.13 Częstochowa (kat. wyst.).

663. Ostatnia szansa malarstwa?, Halucynacje pamięci. Najnowsze wersje fotorealizmu w Polsce, ODA, Piotrków Trybunalski 2013, (kat. wyst.)

664. Czego fotografia poszukuje?, III Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych. "Twórczość Młodych - Wobec świata 2013", Gdynia 2013, (kat. wyst).

665. Nie można oddychać zającem [o W. Polaku], "Exit" 2013 nr 2.

666. Teoria sztuki Zbigniewa Dłubaka,  "Exit" 2013 nr 2

667. „Szykuj się!”. Fotografia w świecie mody. Wystawy główne Miesiąca Fotografii, http://magazyn.o.pl/2013/krzysztof-jurecki-szykuj-sie-fotografia-w-swiecie-mody/

668. Fotofestiwal. Konkurs Grand Prix, http://magazyn.o.pl/2013/krzysztof-jurecki-konkurs-grand-prix-fotofestiwal/

669. Biennale Sztuki w Piotrkowie, II Piotrkowskie Biennale Sztuki. Katalog & video, ODA, Piotrków Tryb., 06.07-31.08.2013, płyta DVD

670. Twórczość Marka Rothko w Warszawie, http://magazyn.o.pl/2013/krzysztof-jurecki-tworczosc-marka-rothko-w-warszawie/

671. Jak z profanum uczynić sacrum? [wstęp], Tomasz Sobieraj, Leszek Żurek / Powidoki i Obiekty banalne,  Galeria Wozownia, Toruń, 19.07-25.08.2013, kat. pol.

672. TEO\\ZBNC – INGERENCJA [o W. Skoku], "Exit" 2013, nr 3


673. Balsamowanie czasuNajnowsze wersje fotorealizmu w Polsce, http://magazyn.o.pl/2013/krzysztof-jurecki-najnowsze-wersje-fotorealizmu-w-polsce/

674. Formuła na autoportret, Andrzej Dudek-Dürer, Wciąż się zmieniając,  ACK  UMCS, Chatka Żaka, 03.10-05.11.13, kat. pol.-ang.

675. Czym jest lustro?, Lucjan Demidowski. Obrazy iluzoryczne II, Galeria FF, Łódź, 08.11-30.11.13, folder pol.-ang oraz http://www.galeriaff.infocentrum.com/2013/demi_l/demid_p.html

676. II Piotrkowskie Biennale Sztuki, "Format" 2013, nr 66.

677. Młodzi artyści - biznes czy sztuka?,http://magazyn.o.pl/2013/krzysztof-jurecki-czy-sztuce-z-mlodoscia-do-twarzy/

678. Adam Rzepecki -Preferuję bardziej zrzutę niż kulturę, http://magazyn.o.pl/2013/krzysztof-jurecki-adam-rzepecki-preferuje-bardziej-zrzute-niz-kulture/


679. Nieznane szczegóły biografii...1 "Exit" 2013, nr 4, s. 6622 oraz http://kwartalnik.exit.art.pl/article.php?edition=51&id=852&lang=pl

680. Podsumowanie... podsumowań w fotografii 2013, http://magazyn.o.pl/2014/krzysztof-jurecki-podsumowanie-podsumowan-w-fotografii-2013/ [14.01.2014]

681. Wszystko i nic [o konkursie Bielska jasień 2013], "Arteon" 2014, nr 1, s. 34 i 35.

682. Tomasz Sobieraj, Leszek Żurek. Po-widoki i Obiekty banalne, "Format", 2013 nr 67, ss. 82-83.

683. Czym może być fotografia?, Piotr Kosiński. Wobec człowieka. Fotografie z lat 2012-14, MGS w Łodzi, Galeria Bałucka, marzec-kwiecień 2014, folder wystawy.


684. Samotność i bezdomność według Issaieffa oraz Ikona jest łącznikiem między sacrum a profanum [rozm.J.G. Issaieffem], "Krytyka Literacka" [Łódź], 2014 nr 1/3


685. NA NIEKOŃCZĄCEJ SIĘ DRODZE. FOTOGRAFIA I WIDEO W KONCEPCJI ANDRZEJA DUDKA-DÜRERA,  "Krytyka Literacka" [Łódź], 2014 nr 3, http://krytykaliteracka.blogspot.com/2014/03/nr-32014-spis-tresci.html


686. NA MAPIE PODRÓŻY PO-SURREALISTYCZNEJ [Małgorzata Wielek-Mandrela], "Krytyka Literacka" [Łódź], 2014 nr 5 http://krytykaliteracka.blogspot.com/2014/05/nr-52014-spis-tresci.html


687. Droga do sakralności świata. Rozmowa z Andrzejem Różyckim oraz Niedokończona rozmowa z Adamem Rzepeckim (2004-2005), W: Andrzej Różycki i Adam Rzepecki. Drogi wyjścia i dojścia... Fotografia, malarstwo, obiekty z lat 1968-2014, Ośrodek Działań Artystycznych, ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Trybunalski (kat. wyst.).

688. Jaki to jest atlas?, "Arteon" 2014  nr 4, ss. 17-19.


689. Lech Lechowicz, "Historia fotografii. Część 1 / 1839-1939", "Arteon" 2014, nr 4, s. 36.


690. Przemiana albo o wiecznym powrocie [o Igorze Omuleckim], "Exit" 2014, nr 1, s. 6688.


691. Pasja fotografii, "Exit" 2014, nr 1, s. 6712.


692. Cenzura a polityczność sztuki [rec. książki Ewy Majewskiej, Sztuka jako pozór? Cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury]
,08.04.2014,  "O.pl"

693. Świat symulacji czy realności? Strategie techniki cyfrowej [wstęp], XVII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2014, RCK, Częstochowa 25.04-02.06.2104, kat. wyst. / The world of simulation ore reality? Strategies of digital technique, XVII International Contest of Digital Photocreation Cyberfoto 2014, RCK, Częstochowa 25.04-02.06.2104, cat.

694. Wyzwolenie czy uwięzienie?, Keymo. Perwersja jest poezją ciała, (09.05-01.06.2014), ODA, Piotrków Tryb., folder wyst.


695. Granice widzialności, "Arteon" 2014, nr 6, 24-27.


696. Choroba jako metafora. Queer Painting, Bartłomiej Jarmoliński. Psychobiologic, ODA, Piotrków Tryb., czerwiec 2014, folder wyst.

697. Edward Łazikowski. Ponad-globalne idee twórcze, "Format", 2014 nr 68, s. 36-39.


698. Określenie nowej koncepcji inscenizacji [o Igorze Olesiu],  "Format", 2014 nr 68, s. 122-123.


699. Mistrz i uczeń albo dwaj arcymistrzowie / A Master and a Descipie or Two Great Masters?, "Exit" 2014 nr 2, s. 6766-6768 i http://kwartalnik.exit.art.pl/article.php?edition=53&id=881&lang=pl700. Dziewczyna na płótnie / A Girl on the Canvas, "Exit" 2014 nr 2, s. 6778-6779 i http://kwartalnik.exit.art.pl/article.php?edition=53&id=884

703. Wolfang Kemp. "Historia fotografii. Od Daguerr'a do Gursky'ego, "Arteon" 2014, nr 9, 37.


701. Pracownia, czyli czy potrzeba jest nam realności fotografii? [wstęp], W: Pracownia. Lucjan Demidowski i Marcin Sudziński. Twórczość fotograficzna z kręgu iluzjonimzu,  Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 08.08-31.08.2014, kat.702. Piotr Kosiński – wobec człowieka, "Krytyka Literacka" [Łódź] 2014, http://krytykaliteracka.blogspot.com

704. O czym śnią aniołowie? [M. Wielek-Mandrela], "Krytyka Literacka" 2014, nr 2/4.


705. Czym jest magiczność? [M. Sudziński], "Exit 2014, nr 3.


706. Prawdziwy dokument Karoliny Jonderko / A True Documnetary by Karolina Jonderko, "Exit", 2014,  nr 4.


707. Andrzej Pawłowski. Paradygmaty nowoczesności / Andrzej pawłowski. Paradigms of Modernity, "Exit", 2014,  nr 4.


708. Zmiana pola widzenia w druku funkcjonalnym, "Format", 2014, nr 69


709. Pocztówki Łagockiego, O.pl, http://magazyn.o.pl/2015/krzysztof-jurecki-pocztowki-zbigniewa-lagockiego-czy-istnieje-problem-interpretacyjny/, 09.01.2015


710. Beksiński na nowo odkrywany, O.pl, http://magazyn.o.pl/2015/krzysztof-jurecki-beksinski-na-nowo-odkrywany/, 25.02.2015


711. Mikołaj Smoczyński...., "Arteon", 2015, nr 2, s. 38.


712. Od "fotografii elementarnej" do mandali,  "Arteon", 2015, nr 4, s. 28-29.


713. Delikatna materia sztuki [o M. Moskwie], O.pl, http://magazyn.o.pl/2015/krzysztof-jurecki-delikatna-materia-sztuki/, 03.04.2015.714. Samotność artysty w kontekście wielkości Sztuki, Jan Grzegorz Issaieff. Kim jest człowiek?, MGS, Łódź, kwiecień 2015.

715. XXIV Miesiąc fotografii,  "Format", 2014/2015, nr 70.


716. Pracownia w Wozowni [o wystawie L. Demidowskiego i M. Sudzińskiego],  "Format", 2014/2015, nr 70.


717. Różnorodność..., XVIII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2015, RCK, Częstochowa 14.04-30.06.2105, kat. wyst. / Diversity…, XVIII International Contest of Digital Photocreation Cyberfoto 2015, RCK, Częstochowa, cat.

718. Witold Węgrzyn. Obecność, W: Witold Węgrzyn. Obecność, Muzeum Stanisława Staszica w Pile, 2015, kat.


719.  Gułag [o albumie Tomasza Kiznego], O.pl, http://magazyn.o.pl/2015/krzysztof-jurecki-gulag/, marzec 2015


720. Szkic do portretu. O koncepcjach w fotografii Dorysa (wstęp), Benedykt Jerzy Dorys. Sztuka portretowania czy relaność dokumentu, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, 11.06-19.07.2015, kat. pol/ang.

721. Kwestia szamanizmu we współczesnej sztuce polskiej na przykładzie Marka Rogulskiego, w: Marek Rogulus Rogulski. Aerolit - zaplatanie energii, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 10.07-31.08.2015, kat., ss. .8-10.


722. Pytanie o styl i przemiany fotografii Romana Vishniaca, 21.08.2015, "O.pl"


723.  Rysunek jako stabilność… świata [o J. Issaieffie], "Format", 2015, nr 71.


724. Tylko w świetle księżyca [o Lunarisie], "Format", 2015, nr 71.


725. Przypomnienie twórczości Anny Chojnackiej,  "Format", 2015, nr 71.


726. Między bielą a czernią. Esej o fotografii Zdzisława Beksińskiego, 12.09.15, Niezła Sztuka 


727. Fotografia w Kownie. XII Kaunas Photo, 29.09.15"O.pl"


728. Prawda losu ludzkiego według Zofii Rydet? ,30.10.15, "O.pl" 


729. Skromność... Kilka słów o wystawie Krzywego Koła w Radomiu, 27.11.15, "O.pl"

730. Estetyka jako polityka, czyli o demokratycznych regułach gry w sztukę, w: 20 Wschodni Salon Sztuki - Lublin 2015. Sztuka wobec aktualności, Lublin 2015

731.Jak współczesny manierysta próbuje tworzyć kontinuum?, w: Sandro Miller. Malkovitch, Malkovitch, Malkovitch. Homage to Photographic Masters, Camerimage-Tumult Gallery, Toruń, 15.11.2015-15.01.2016, album pol.-ang.

732. O Luna-grafii słów kilka, "Niezła Sztuka", 02.12.15

733. To, co istotne? Podsumowanie 2015 roku w fotografii polskiej, "O.pl", 22.01.2015

734. Głębia ostrości,[rec. książki Adama Mazura] "Arteon", 2015, nr 2, s. 36.

735. Ilustracje śmierci, Michał Arkusiński. Poza porządkiem, MGS, Galeria Bałucka, folder pol.-ang., 11.02 – 13.03.2016

736. Jaki Bałka, który Bałka? "O.pl", 03.03.2016

737. Kilka uwag o fotografii w szkole filmowej i na ASP w Łodzi, "Format"  2016 nr 72, s. 78-81

738. Przypomnienie Brandta, "Format"  2016 nr 72, s. 90-91

739. Co może nam dać Apokalipsa? [wstęp], III Piotrkowskie Biennale Sztuki, czerwiec-sierpień 2015, s. nlb, ODA, Piotrków Trybunalski, katalog

740. Fotografia w czasie kryzysu, "Arteon" 2016, nr 4,  ss. 34-35

741. Wywiad z Tadeuszem Piotrem Prociakiem, w: Tadeusz Piotr Prociak. Czas kamienia, Agencja Fotograficzna PRO-FOT, Lubawka, 2016, (pol-eng.)

742. O powrocie na scenę, czyli renesansie w fotografii  Tadeusza Piotra Prociaka, w: Tadeusz Piotr Prociak. Czas kamienia, Agencja Fotograficzna PRO-FOT, Lubawka, 2016, (pol-eng.).

743. Totalna utopia, albo realność sztuki, czyli Villa Straylight, 25.04.2016, "O.pl"

744. W poszukiwaniu  nowego obrazowania, XIX Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2016, RCK, Częstochowa 29.04-02.06.2016, kat. wyst. / Diversity…, XIX International Contest of Digital Photocreation Cyberfoto 2016, RCK, Częstochowa, cat.

745. Powrót do idei muzeum historii naturalnej?, 01.06.2016, "O.pl"

746. Granice widzialności nie tylko malarskiej. 01.07.2016, "O.pl"

747. Przesłanie Zofii Rydet, W: W stronę człowieka. W hołdzie Zofii Rydet. Maciej Herman, Agnieszka Hunicz, Piotr Kosiński, Mateusz Palka, Andrzej Różycki, Tomasz Sobieraj, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 01.07-31.07.2016, s. nlb, kat. po.-ang.

748. Roberta Rauschenberga sny o Związku Radzieckim. 17.08.2016, "O.pl"

749. Jak namalować świętych?  "Format", 2016, nr 73, ss. 66-73.

750. The History of European Photography, "Format", 2016, nr 73, s. 95.

751. Mapping Europe w kontekście kryzysu Europy, "Format", 2016, nr 73, ss. 125-126.

752. Nibyland, [album Adama Lacha], 27.10.2016, "O.pl"

753. Miesiąc fotografii w Bratysławie, 11.01.16, "O.pl"

754. Zero 61: wystawa i monografia, 24.11.16, "O.pl"

755. To, co minęło, czyli na horyzoncie zdarzeń, Katerina Mistal. Mapping Europe, CSW Łaźnia 2, Gdańsk, 2016, ss. 1-8, kat. pol-ang.

756. Moc sakralizacji. Z Andrzejem Różyckim... rozmawia Krzysztof Jurecki, 28.12.16, "O.pl"

757. Fotograficzne kręgi. Podsumowanie 2016 roku, 19.01.17, "O.pl"

758. Na pierwszy rzut oka. fotografia czeska w  Opolu, 03.03.2017, "O.pl"

759. Michał Kokot. Powrót do źródeł, czyli o artyście osobnym, 31.03.17, "O.pl"

760. W jaki sposób przekroczyć obowiązujące konwencje i granice obrazowania?, XX Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2016, RCK, Częstochowa 28.04-26.05.2017, kat. wyst. / XX International Contest of Digital Photocreation Cyberfoto 2017, RCK, Częstochowa, cat.

761. Jak pokazać Zapis socjologiczny? 24,05.17, "O.pl"

762. Gdy malarstwo poprzez fotografię prowadzi do...., Małgorzata Wróbel-Kruczenkow. Pomiędzy intymnością a nieobecnością istnienia, MGS w Łodzi, Galeria  Bałucka, 26.05-18.06.17, kat.

763. Pamięć, trwanie obrazu. Rzeźba czy malarstwo?, "Format", 2016-2017, nr 74-75, ss. 146-147.

764. The History of European Photography 1970-2000, vol. III, "Format", 2016-2017, nr 74-75, ss. 164-165.

767. Nowy człowiek? Stare prawdy czy nowe mity? i Jaki obraz zarysowuje się między mediami artystycznymi? W: IV Piotrkowie Biennale Sztuki, ODA, Piotrków Tryb., 2017, s.nlb, kat. pol.-ang.

768. Dzieło totalne, W: Edward Łazikowski. W partnerstwie z materią, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 28.07-20.08.2015, kat. pol-ang.

769. O połączeniu i sztuczności, [o Borysie Makarym], 03.08.17, "O.pl"

770. Obowiązkowe pytania i skryte wyznania, w: Granice Toleranacji. Trzeci Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Białystok Interphoto 2017/ 3-rd International Photography Festival, Białystok Interfoto 2017, kat. pol-ang.

771. Nowy człowiek? IV Biennale w Piotrkowie, 05.09.17, "O.pl" 

772. Dokument, inscenizacja, literackie archiwum?/Document, Staging, Lieterary Archive? W: Radosław Brzozowski. Wesele kaszubskie według I. Gulgowskiego? / Kashubian Wedding According to I. Gulgowski, Biblioteka Szlachetnej Fotografii, Gdynia 2017,  ss. 15-19


773. Kilka refleksji o IV Piotrkowskim Biennale Sztuki, "Krytyka Literacka", 2017 nr 3, ss. 7-11.

774. Historia negatwu według Witolda Kanickiego, 26.10.17, "O.pl"

775. O wartościowaniu w fotografii. Kilka uwag, W: Fffamous, Galeria Stalowa, październik-listopad 2017, Warszawa, kat. wyst.

776. Fotograficzna działalność Drugiej Grupy na tle neoawangardy w Polsce i w Europie, W: Druga Grupa – To co mieliśmy zrobić, tośmy zrobili, Cricoteka, Kraków 2018, kat. wyst.

777. Martwe z natury po raz drugi, W: Ryszard Czernow. Martwe z natury, Konduktorownia, Częstochowa, kwiecień 2017, kat. wyst.

778. Festiwal w Łodzi 2017. Przesilenie, czyli Dasz wiarę?, "Format" 2017, nr 76-77, ss. 35-37.

779. Całościowa, czyli jaka wizja świata? "Format" 2017, nr 76-77, ss. 84-86.

780. Kilka uwag o IV Biennale w Piotrkowie,  "Format" 2017, nr 76-77, ss. 128-129.

781. XXVII Miesiąc Fotografii w Bratysławie, 12.02.18, "O.pl"

782. Kilka pożytków z fotografii, Then & Now / Wczoraj i dziś, [Zielona Brama, Muzeum Narodowe, Gdańsk], catalogue 2018.

783. Drogi fotografii Piotra Szymona, 09.03.18, "O.pl"

784. They where, czyli o fotografie kobiet, "Aspiracje", 2017, nr 47/48, ss,24-26.

785. Różnorodność obrazowania / The diveristy of imaging, XXI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreakcji Cyberfoto 2018 / XXI International Conttest of Digital Photocreation Cyberfoto 2018, ROK, Częstochowa 2018, kat. / cat.

786. Marek Sobczyk, 230 x 180 w galerii Contrast, 04.05.18, "O.pl"

787. Po ciemnej stronie... [o Otyli Surys], "Format" 2018, nr 78, ss. 122-123.

788. Negocjowanie tożsamości. Miedzy realnym a wirtualnym w fotografii z XXI wieku / Negotiating identity. Between real and virtual in the 21-st centaury photography, Galeria Foto-Gen, Wrocław, 24.08-12.10.2018, kat.pol.-ang/cat. pl-eng.

789. Nie tylko cykl Mara,  "Aspiracje" 2017, nr 49/50, ss. 22 i 28

780. Co wyróżnia realizacje Krzysztofa Ślachciaka?,  Krzysztof Ślachciak. Stan Delta, Galeria FF, 14.09-13.10.18, folder oraz http://www.galeriaff.infocentrum.com/

781. W stronę wieczności, czyli o zacieranym śladzie, Ryszard Czernow, Obraz w kamieniu lipiec 2018, ss. 2-3 Katowice, [Pl/Eng cat.] .

782. Kilka uwag o twórczości Eryka Zjeżdżałki, w: 4. Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki, red. W. Nielipinski, WBPiCAK w Poznaniu, ss. 181-183, kat. wyst.

783. Pytanie o obraz w twórczości Beaty Białeckiej, "Artluk", 2018 nr 2, ss. 50-55.

784. Sylwia Kowalczyk. Lethe, W: 28-th Month of Photography, Bratislava, November 2018,  p. 48, cat.

785. Lethe, zależitost, zabudania, "Foto Noviny" [Bratysława], 2018, nb 45, p. 9

786. Miesiąc fotografii po raz 28. w Bratysławie jako wydarzenie europejskie, "Artluk" 2018, nr 3, ss. 38-41.

787. Spojrzenie na całość, "Format" 2018, nr 79-80, ss. 54-57.

788. Lubi czy nie lubi? O Fotofestiwalu w Łodzi, "Format" 2018, nr 79-80, ss. 88-91.

789.  Trwałość. O fotografiach Tomasza Michałowskiego, "Aspiracje" 2018, nr 1-2, ss. 38-41.


780. Co pozostanie po fotografii?, W: Bogdan Marciniak. 60/60, MBWA w Lesznie, Leszno 2018/2019, ss. 7-9, kat. wyst.


781. Autoportrety wobec śmierci, w: Karolina Aszyk. Autografia, UG, Gdańsk 2108, ss..7-11.

IV. Wywiady, rozmowy z K. Jureckim

1. ”Zmiana warty”, czyli o młodej generacji w fotografii polskiej. Z K. Jureckim rozmawia Krzysztof Michalski, ”Hydra” [Toruń] 1992, nr 4

2. ”Zmiana warty” czyli o młodej generacji w fotografii polskiej z Krzysztofem Jureckim - historykiem i krytykiem sztuki rozmawia Krzysztof Michalski (cz. 2), „Hydra”,1992, nr 6.

3. Rzadko się mylęRozmowa z Krzysztofem Jureckim, W: Krzysztof Szymoniak, Fotografioły 2, Gniezno 2013.

4. Rozmowa z Krzysztofem Jureckim, W: Krzysztof Szymoniak, Bez przysłony. 13 lat "Kwartalnika Fotografia", Gniezno 2016.V. Teksty publicystyczne  

1. O co chodzi Łodzi Kaliskiej?, ”Odgłosy” [Łódź] 1988, nr 19

2. List otwarty do Ministra Kultury i Sztuki [w sprawie Z. Libery i J. Truszkowskiego],”Sztuka” 1988, nr 5/6

3. Duch socrealizmu [polemika], ”Student”, 1989, nr 7

4. Bezczelny komfort bycia, [polemika J. Robakowskim],”OBIEG”, 1990, nr 10,

5. Nie tędy droga [polemika z P. Rypsonem], ”OBIEG” 1991, nr 5

6. Dzikość serca czy Korczak, ”Gazeta na Mazowszu”, 28VI1991, nr 3 (149)

7. Przebrzmiała nuta. ”Zabić księdza” ”Nowy Tygodnik Płocki” 1991, nr 30

8. Daremny trud, ”Nowy Tygodnik Płocki” 1991, nr 35

9. Styl militarny Muzeum Regionalnego w Kutnie (1985 – ?), ”Kurier Kutnowski” 1991, nr 17 oraz ”Nowy Tygodnik Płocki” 1991, nr 46 (skrót)

10. [List do red. ”OBIEGU” w sprawie wystawy ”Kunst, Europa 1991”],”OBIEG” 1991, nr 9-10

11. VII Jesienne Spotkania Teatralne w Kutnie [wraz z M. Jurecką] ”Kurier Kutnowski” 1991, nr 21

12. Najnowsza historia dworu Szomańskich, ”Głos Poranny”, 13 marca 1992, nr 62 (641)

13. Dlaczego nie będzie wystawy z Essen w Kutnie?, ”Kurier Kutnowski”, 13.03.1992, nr 11

14. Starej pocztówki czar, ”Głos Poranny”, 16 marca 1992, nr 64 (643)

15. Ile kosztuje wystawa z Essen, czyli rzecz o kompetencji władzy ”Kurier Kutnowski” 1992, nr 14

16. Galeria Gest. Wywiad ze Sławomirem Bossem, ”Kalejdoskop 1994 nr 4

17. Europa, Europa..., ”Kalejdoskop”, 1994 nr 7-8, ”Kalejdoskop” 1994 nr 6

18. Problem polega na... ? [o malarstwie D. Fieta], ”Kalejdoskop”..., s.37,

19. Najwyższy czas na zmianę formuły, ”Kalejdoskop”, 1995 nr 7-8, s. 36-37

20. Jaka będzie Piotrkowska?, ”Kalejdoskop”, 1996 nr 1

21. Jak dyskutować o filcowych łapciach? [polemika z P. Groblińskim] „Kalejdoskop” 1996, nr 11

22. Obrazić artystę! [o M. Bałce], „Kalejdoskop” 1997, nr 1

23. Uwagi młodszego [polemika z J. Robakowskim], „EXIT” 1997, nr 3

24. Pamięci Urszuli Czartoryskiej, „Kalejdoskop” 1998, nr 8

25. Szanowny Panie Redaktorze !.... [polemika z M. Ratajczakiem], „Odra” 1999, nr 10, s. 135

26. Jak sądzę niewiarygodny [polemika z M. Ratajczakiem] „EXIT” 2002, nr 3

27. Z motyką na dekadę. Ignorant czy niezręczny manipulator?, [odpowiedź na tekst Adama Mazura], „Kwartalnik Fotografia” 2003, nr 13, ss. 116-117 oraz  http://zeta-media.com/mat/jurecki-iso.htm

28. Fobia to czy obsesja? [odpowiedź na paszkwil J. Robakowskiego], "Obieg", 09.12. 2004, http://www.obieg.pl/recenzje/299

29. Jerzy Lewczyński. Wspomnienie, "O.pl", http://magazyn.o.pl/2014/krzysztof-jurecki-jerzy-lewczynski-wspomnienie/
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz